Cataract bij kalveren

zaterdag, 19 mei 2007 - Categorie: Onderzoeken

Samenhang tussen straling en vertroebeling van de ooglens bij kalveren

Andere oorzaken werden uitgesloten

19 mei 2007

Cataract bij kalveren (vertroebeling van de ooglens) hangt samen met de sterkte van de niet-thermische, niet-ioniserende straling in het milieu. Dat vonden onderzoekers van de Universiteit Zürich in Zwitserland. De onderzoekers zochten ook naar andere, bekende oorzaken van cataract bij kalveren, maar die bleken uitgesloten.

Nucleaire cataract is een verharding in het midden van de lens die minder licht doorlaat. Bij kalveren kan deze vorm van cataract ontstaan tijdens de zwangerschap. Michael Hässig, Hanspeter Nägeli en Bernhard Spiess van de veterinaire faculteit van de Universiteit Zürich keken bij 253 slachtkalveren in de ogen en verzamelden cellen van de dieren. Van alle kalveren hadden 9 een volledig en 13 een gedeeltelijk troebele lens. Bij 25 kalveren werd een geringe cataract waargenomen.

De onderzoekers konden geen relatie met het ras van de dieren vaststellen. Bekende oorzaken van cataract zoals BVDV, neospora en toxoplasma werden door biopsies uitgesloten. In de ogen met cataract was de activiteit van het enzym glutathionperoxidase verlaagd, wat wijst op oxidatieve stress. Ook het enzym katalase bleek verlaagd. Uit de literatuur is bekend, dat niet-thermische, niet-ioniserende straling oxidatieve stress in de ogen van kalveren kan veroorzaken.

Daarom hebben de onderzoekers de herkomst van de kalveren nagetrokken. Zij vonden een samenhang tussen de sterkte van de straling van de dichtstbijzijnde zendmast voor mobiele telefonie en het ontstaan van cataract in het eerste derde deel van de zwangerschap. Eenzelfde samenhang werd gevonden voor de totale sterkte van de straling van alle zendmasten in de omgeving samen.

De resultaten wijzen in de richting van niet-thermische, niet-ioniserende straling in het milieu als oorzaak van cataract bij kalveren, maar de onderzoekers houden een slag om de arm. Zij schrijven ook dat de uitkomsten van het onderzoek nog verder uitgewerkt moeten worden.

www.research-projects.unizh.ch/p5596.htm .Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie