Extra gezondheidsklachten na komst van zendmast (Zierikzee)

donderdag, 29 maart 2007 - Categorie: Onderzoeken

Zierikzee, 28 maart 2007 - Bijna de helft van de omwonenden heeft extra gezondheidsklachten sinds de komst van een zendmast aan de Boerenweg bij de wijk Poortambacht in Zierikzee. Dat is de uitkomst van een onderzoek door de Werkgroep Straling en Gezondheid Schouwen-Duiveland. De werkgroep heeft de resultaten aangeboden aan de gemeente, GGD en het Antennebureau, met de dringende vraag om nader onderzoek te doen.

De gezondheidstoestand van 46% van de respondenten in het noordwestelijk deel van Poortambacht is naar eigen zeggen verslechterd na de komst van de zendmast voor mobiele telefonie in 2004. Vermoeidheid en slapeloosheid staan bovenaan de lijst van klachten. Voor het onderzoek maakte de Werkgroep Straling en Gezondheid gebruik van een neutrale vragenlijst, waarin onder andere werd gevraagd naar de kennis over de relatie tussen gezondheidsklachten en zendmasten.

Een deel van de respondenten meldde verslechtering van bestaande gezondheidsklachten. Een klein aantal ging met de klachten naar de huisarts. Hoewel er niet naar werd gevraagd zei een deel van de respondenten last te hebben van een geluid dat de zendmast voortbrengt, het meest 's nachts als andere geluiden wegvallen. Een aantal kan er niet door slapen en houdt de ramen daarom dicht. De werkgroep schat dat 15% van de omwonenden last heeft van het geluid.

In een aantal gevallen werd de stralingsdichtheid in en om woningen gemeten. Een deel van de belasting door elektromagnetische velden bleek veroorzaakt te worden door draadloze apparatuur zoals DECT telefoons, DECT babyfoons en draadloze netwerken (WLAN). De werkgroep vergeleek de gemeten waarden met de grenswaarden van de ''Standard der Baubiologischen Messtechnik'' (SBM-2003). Bij dichtheden beneden de grenswaarden werd geen verslechtering van de gezondheidstoestand gemeld, boven de grenswaarden wel.

Mensen die in een omgeving met draadloze toepassingen leven kunnen hiervan last ondervinden. Sommige mensen merken niets, anderen direct of na enkele weken of maanden. De werkgroep streeft naar bewustwording van deze milieufactor, die door mensen wordt veroorzaakt (net als door industrie veroorzaakte stank, rook, fijne deeltjes en gifstoffen). Straling is een milieufactor met effecten die een ziekmakende werking kunnen hebben.

De Werkgroep Straling en Gezondheid heeft de uitslag aan de omwonenden gestuurd met een oproep hun klachten te melden bij de gemeente, GGD en het Meldpunt Gezondheid en Milieu. Het rapport van het verkennende onderzoek is ook aangeboden aan de Gemeente Schouwen-Duiveland, het Antennebureau en de GGD.

De Nederlandse overheid volgt de Gezondheidsraad, die geen grenswaarden adviseert voor het voorkomen van ''niet-thermische'' biologische effecten van deze straling. De werkgroep vindt dat er wel voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Zij baseert zich daarbij onder andere op het EMF Handbuch van het Ecolog Institut in Duitsland. Dat biedt een beoordeling van al het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van milieu, gezondheid en straling.

Niet alleen de sterkte van de straling, maar ook de duur van de blootstelling heeft gevolgen. Voorzichtigheid met draadloze apparaten en zendmasten is dan ook geboden. De Werkgroep Straling en Gezondheid vindt dat onderzoek gedaan moet worden naar de ''niet-thermische'' biologische effecten van de elektromagnetische velden op het lichaam. De Rijksoverheid is dat niet van plan, ook niet als onderdeel van het recent opgezette onderzoeksprogramma.

De Werkgroep Straling en Gezondheid Schouwen-Duiveland dringt er bij gemeenten en Rijksoverheid op aan, dat voorzorgsgrenswaarden worden ingesteld en burgers informatie krijgen over de risico's en mogelijke gevaren van draadloze apparaten en zendmasten. De werkgroep roept de Gezondheidsraad op om nieuwe inzichten toe te staan, ook als de wetenschap nog niet zeker weet hoe de gevolgen voor de gezondheid kunnen ontstaan.

--

De Werkgroep Straling en Gezondheid Schouwen-Duiveland geeft informatie en voorlichting over de risico's van stralingstoepassingen en is aangesloten bij een landelijke organisatie voor gezondheid en milieu, zie www.gezondmilieu.nl .

--

In het PDF bestand hieronder vindt u het eindverslag en het gebruikte vragenformulier.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie