Tomatenplanten reageren op electromagnetische straling met zeer laag vermogen

vrijdag, 23 maart 2007 - Categorie: Onderzoeken

Bron: www.landesbioscience.com/journals/psb/article/vianPSB1-2.pdf

''The rapidity and amplitude of the response are comparable to those observed after strong stimulation such as flaming.'' (pag. 3)

Een onderzoeksgroep van de universiteit van Clermont Ferrand heeft de
reactie van tomatenplanten op 900 MHz (GSM) bij enkele volts per meter
onderzocht. Het bleek dat binnen 15 minuten na de bestraling accumulatie
van een aan stress gerelateerd gen optrad.

Aan het eind van het artikel staat:

De resultaten zijn verrassend en roepen vragen op over het
interactie-mechanisme tussen de plant en elektromagnetische velden. De
energie van de velden is zeer gering en onvoldoende om een mechanisme
met vrije radikalen of ionisatie van moleculen in de plant te
bewerkstelligen. Er treden variaties op in de concentratie van de
cytosolische ca2+ (calcium in de kern van de cellen) en dat soort
effecten is onwaarschijnlijk, gezien de frequentie (900 MHz) en het zeer
lage vermogen (0,1 W). De reactie moet daarom gebaseerd zijn op een
ander mechanisme dan energie-overdracht van de elektromagnetische velden
naar de plant. De veldsterkte (3,9 V/m) van de straling die de door ons
waargenomen snelle stress-gerelateerde reactie uitlokte ligt binnen het
bereik dat wordt gebruikt voor mobiele telefoons en dat voorkomt in een
hedendaagse stedelijke omgeving. De belangrijkste punten die uit dit
onderzoek naar voren komen zijn, dat hoogfrequente velden met een lage
veldsterkte tenminste één gen van de plant activeren dat met stress te
maken heeft. Deze reactie is reproduceerbaar en buitengewoon snel, in
alle gevallen met een piek binnen 15 minuten na het beëindigen van de
blootstelling. De snelle reactie en de onderdrukking daarvan door een
afscherming van de elektromagnetische velden betekent dat we formeel een
verband kunnen leggen tussen de hoogfrequente stimulans en de
accumulatie van bZIP mRNA.

Zulke effecten zijn al veel vaker gevonden. Dit zou toch echt een eind
moeten maken aan de discussie of er kleine effecten optreden in
biologische systemen als gevolg van zwakke hoogfrequente straling. Het
antwoord is definitief: ja.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie