How shall we cope with the increasing amounts of airborne radiation?, Johansson

woensdag, 28 maart 2007 - Categorie: Onderzoeken

1. Olle Johansson is Associate Professor at the
Department of Neuroscience, Karolinska
Institute, 171 77 Stockholm, Sweden.

Helemaal onderaan vindt u een PDF-link met de publicatie.
Hieronder vindt u een Nederlandse vertaling:

Toename van straling

HOE ZULLEN WE DE TOENEMENDE HOEVEELHEDEN DOOR DE LUCHT GETRANSPORTEERDE STRALING HET HOOFD KUNNEN BIEDEN?
J, Aust. Coll. Nutr.& Env. Med. Vol. 25 No.3 ( December 2006 ) pages 5-6


Olle Johansson, Assoc Professor

Eerder heb ik de vraag gesteld, of het echt verstandig en veilig was om onszelf bloot te stellen aan een stevige dosis straling, 24 uur lang en waar we ons ook bevinden, met dezelfde mobiele straling waarvan laboratoriumstudies hebben aangetoond, dat ze ernstige letsels en effecten veroorzaken.

Begin januari van dit jaar rapporteerden verscheidene belangrijke Zweedse ochtend– en avondbladen en de Zweedse radio, dat een groeiend aantal jonge Zweden ziek gemaakt werden door hun mobiele telefoons. Doktoren in de Zweedse stad Karlstad waarschuwden, dat: “groeiend aantal teenagers aan een chronisch slaapgebrek leden, en slaapproblemen kunnen mentale problemen veroorzaken. Een reden kunnen de mobiele telefoons en computers zijn”, aldus schoolarts Ulla Palenius: “ sommige jonge mensen moeten constant kunnen bellen en bereikbaar blijven,” gaat zij verder. De meeste jonge mensen zetten zelfs ‘s nachts hun mobieltje niet uit, ze gaan liever de hele nacht door met bellen en praten. Te weinig slaap – of gewekt worden, als je juist in slaap gevallen bent – kan op den duur leiden tot stress gerelateerde ziektes, zoals een burn-out. Ulla Pallenius en haar collega’s die bij de schoolgezondheidszorg werken, hebben op het feit, dat een toenemend aantal leerlingen tekenen vertoont van een gebrek aan mobiele bereikbaarheid, als reactie gegeven, dat dit op den duur zou kunnen leiden tot een burn-out. “Nieuwe ethische regels zij nodig om de gezondheid van de mensen in het mobiele tijdperk te beschermen,” zegt de stressonderzoeker Töres Theorell.

Deze keer is het geen kwestie van mobiele straling die de hersenen doet koken. In plaats daarvan gaat het om een psychologische zaak. Jonge mensen worden gestresst door alle telefoontjes en tekstberichten. De angst er niet bij te horen, of iets te missen is erg groot. Er zijn er beslist veel die hierover in de stress geraken. Maar zit er alleen een psychologische oorzaak achter de moderne burn-out?

De herhaaldelijk gedane bewering, dat stress veel nieuwe medische verschijnselen kan verklaren, is niets nieuws. Het lijkt zo voor de hand liggend, dat praktisch niemand er oppervlakkige argumenten over dat thema tegenover geplaatst heeft. Het gevaar van zulke psychologische argumenten is, dat zij effectief de aandacht afleiden van de meer gecompliceerde en onprettige – maar echte – oorzaken van een probleem. Helaas moet er vaak op gewezen worden, dat er in feite een echte medische oorzaak zit achter wat wordt beweerd de stress afhankelijke klacht te zijn: denk eens aan een van de laatste Nobelprijzen, die zowaar naar twee onderzoekers ging – Barry J. Marshall en J. Robin Warren – die de brutaliteit hadden te beweren,dat maagzweren feitelijk veroorzaakt werden door een bacterie.

Eerst stelde ik de vraag, of het verstandig en veilig was onszelf bloot te stellen aan een stevige dosis straling, 24 uur lang en waar we ons ook bevinden, met de dezelfde mobiele straling, waarvan laboratoriumstudies hebben aangetoond, dat ze ernstige letsels en effecten veroorzaken. Ook eerder heb ik de verantwoordelijke personen geadviseerd diep na te denken alvorens in het levensgrote experiment te duiken, dat nu aan de gang is met ons als laboratoriumdieren. Sindsdien hebben veel schrijvers deze uitdrukkingen en mijn metaforen overgenomen en ze in hun eigen artikelen en boeken gebruikt en het debat viert hoogtij over de hele wereld.

Volgens mij is het verband tussen ziekte en stress veroorzaakt door het steeds bereikbaar zijn per mobiele telefoon waarschijnlijk niet de hele waarheid. In feite kunnen we de mogelijkheid niet uitsluiten, dat de hersencellen van deze jonge mensen verstoord en geïrriteerd worden door de hoogfrequente electromagnetische velden vanuit de mobiele telefoons.

In 2004 hebben mijn collega, Örjan, en ik een wetenschappelijk artikel gepubliceerd met de titel: “1997 Een merkwaardig jaar in Zweden”, in het tijdschrift European Journal of Cancer prevention (volume 13, pp 535-538 ). De achtergrond voor onze studie was de snelle stijging sinds 1997 van de kosten in Zweden voor primaire gezondheids- en medische zorg en voor ziekteverlof en ziektepensioenen. We besloten daarom te kijken naar verbanden op gebied van geografie en tijd tussen een serie gezondheidsparameters. We ontdekten een zeer nauw verband tussen de groei in ziekte, ziekteverlof en andere soortgelijke parameters en de uitbreiding van het nieuwe GSM mobiele telefoonsysteem.Het interessante is, dat de ziektetoename in Zweden, per provincie bekeken, versnelde in de periode van oktober 9197 tot januari 11998. Lange periodes van ziekteverlof, depressie, zelfmoordpogingen en percentages van personen met ziekteverlof ( speciaal in grote bedrijven), bedrijfsongevallen, etc. namen allemaal toe. We konden zien, dat deze negatieve ontwikkeling in tijd samenviel met de introductie van het nieuwe telefoonsysteem en dat de studie per provincie een verband liet zien met de gemiddelde sterkte van de mobiel straling. In de provincies met grote afstanden tot de basisstations en dus met hoge stralingsproductie vanaf de telefoons was de gezondheid het slechtst.

Precies zoals hierboven uiteengezet werd, slapen de Zweden steeds slechter.Het meest recente rapport zegt, dat 78% (!) van de Zweden problemen heeft met slapen. Ziektes nemen toe en de Zweden zijn veel meer moe (Journal of the Australasian College of Nutritional & Environmental Medicine – December 2006) dan 20 jaar geleden, en dan is de situatie voor jonge mensen nog het slechtst. Wij onderzoekers hebben tot onze verbazing ontdekt, dat zelfs persoenen die niet werken, dezelfde negatieve ontwikkelingen vertonen als zij die wel werken of studeren. Het onderzoeksteam, Söderström, Eckstedt, Åkerstedt, Nilsson en Axelsson hebben aangetoond, dat mensen in de risicozone voor een burn-out aan een vrij weekend niet genoeg hadden om te herstellen. Men kan zich daarom afvragen: “Is het dit gebrek aan herstel dat leidt tot en burn-out; in welk geval de vraag natuurlijk rijst waarom wij niet herstellen.Het antwoord ligt misschien in alle studies (voor een korte selectie zie onder) die hebben aangetoond, dat mobiele straling de regionale bloedstroom in de hersenen, de hersen EEG, het korte termijngeheugen en de concentratiekracht wijzigt.Het heeft ook nadelige invloed op de duur en de kwaliteit van de droomslaap (= rapid eye movement, (REM)sleep), dat deel van de slaap waarin veel van het normale herstel moet plaatsvinden.
Het feit, dat de mobiele straling directe letsels aan onze genengroep veroorzaakt ( d.w.z. breuken veroorzaakt in onze DNA-moleculen ), onder anderen in de zenuwcellen van de hersenen, kan alleen maar gezien worden als iets dat de zaken nog erger maakt.

In het artikel “Alzheimersterfte - waarom neemt die zo snel toe in dunbevolkte gebieden?” (Europ.Biol. bioelectromag. 2005, volume 1, pp 225-246 ) van Hallberg and Johansson, hebben wij nog nauwkeuriger onderzocht hoe de sterfgevallen in verschillende delen van Zweden, veroorzaakt door ontregelingen in het zenuwstelsel, verband hielden met de stralingsproductie van mobiele telefoons. We maakten gebruik van de gegevens, aangeleverd door de National Swedish Board of Health and Welfare (het nationale Zweedse Departement van Gezondheid en Welzijn) en schattingen, gebaseerd op de informatie van de operators zelf over de mobiele dekking. We vonden een belangrijke statistische relatie tussen de toegenomen sterfte aan het Alzheimersyndroom en de stralingsproductie van mobiele telefoons.Deze sterfte neemt snel toe en men verwacht, dat hij in de komende tien jaar nog sneller zal groeien. Daarom hebben we de verantwoordelijke personen geadviseerd een degelijkere analyse van dit complexe probleem te maken. Tot nog toe is men nog niet met zo’n analyse begonnen.

Zeer recent werd er een artikel gepubliceerd (“Terugkerende hoofdpijn en migraine als een volksgezondheidsprobleem – een op de bevolking gebaseerde studie in Zweden”, Headache 2006, volume 46, pp 73-81) door Anu Molarius en Ake Tegelberg over hoofdpijn en migraine als een actueel probleem in de Zweedse volksgezondheid. Past dit niet in de hoofdstudie van TNO (Zwamborn APM, Vossen SHJA, van Leersum BJAM, Ouwens, Mäkel WN, “Effecten van radiofrequentievelden van het globale communicatiesysteem op het welzijn en de cognitieve functies van mensen met en zonder subjectieve klachten”, TNOverslag FEL-03-C148 2003 volume 148, pp 1-89) uit Holland, dat aantoonde, dat als je testpersonen aan straling vanuit basisstations voor telefonie blootstelt, zij hoofdpijn krijgen (!) en zich duizelig en ziek voelen.

De uitleg, aangereikt door Anu Molarius en Ake Tegelberg is, dat “terugkerende hoofdpijn en/of zelfbedachte migraine een belangrijk volksgezondheidsprobleem vormt/vormen, dat voornamelijk jong volwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd treft. Het wordt geassocieerd met slechte zelf ingeschatte gezondheid, spierskeletachtige en psychomatische symptomen, een toegenomen gebruik maken van de gezondheidszorg en medicatie, alsook nog niet ontdekte behoeften aan gezondheidszorg.” Misschien hadden ze de straling vanuit de 3de generatie basisstations daaraan toe moeten voegen. In feite wordt dit laatste punt verder gesteund door een zeer recente studie (Hutter H-P, MoshammerH, Walner P, Kundi M, “Subjectieve symptomen, slaapproblemen en cognitieve prestaties in mensen die vlakbij de basisstations van de mobiele telefoon wonen”, Occup Eviron Med 2006, volume 63, pp 307-313) En hoe is met onze “spierskeletachtige en psychomatische symptomen”, als we nog meer “electrosmog” in lucht krijgen? De Europese mobiele telefoonoperators gaan de komende jaren hun netwerken extensief uitbreiden. Terwijl men verwacht dat we meer telefoongesprekken zullen voeren, gebruik makend van mobiele telefoons, neemt het draadloos computerverkeer aanzienlijk toe en dus zal er meer door de lucht getransporteerde straling zijn.

In nog niet gepubliceerde experimenten met de blootstelling van menselijke stamcellen en “fibroblasts” ( vezel……? ) aan mobiele straling heeft assistent-professor Igor Belyaev, aan de Stockholm Universiteit kunnen aantonen, dat deze cellen die cellen zijn die het meest door GSM en 3G-straling aangetast worden. Als deze resultaten juist bevonden worden, hebben we alle reden om bezorgd te zijn. Hier is het onmogelijk psychologische uitlegmodellen te bieden; deze cellen zitten niet ’s nachts op om SMS-berichten te verzenden en op hun mobieltjes te praten. Ook leven ze niet onder stress of zijn ze psychisch opgebrand. In dat geval ben ik het echt eens met Töres Theorell, dat “Nieuwe ethische regels nodig zijn om onze gezondheid in deze mobiele wereld te behouden”, hoewel het een heel verschillend soort ethische regels is dat ik dan zou zoeken! Anders zou de hele mensheid in de toekomst alle reden hebben om”spierskeletachtige en psychomatische symptomen” te voelen in hun boosheid, dat aan deze problemen niet op tijd de nodige aandacht geschonken werd. In de huidige situatie weten we niet of de straling ons immuunsysteem doet afnemen, of het de vermoeidheid zelf is die de problemen veroorzaakt, of wat er aan de hand is. Hoe dan ook, het is heel duidelijk, dat er iets ernstigs aan het gebeuren is. We kunnen hiervoor niet langer blind blijven en mijn collega’s en ik hebben vele malen de autoriteiten aanbevolen om actie te ondernemen. Pas geleden mocht de vroegere Zweedse Minister van Gezondheid en Sociale Zaken – Morgan Johansson – niet spreken om reden dat hij geen tijd had. Ik hoop oprecht, dat zijn oordeel op een toekomstig tijdstip, als het beste zal worden gezien. Men moet onmiddellijk starten met totaal onafhankelijke onderzoeksprojecten om onze volksgezondheid zeker te stellen. Deze projecten moeten geheel los staan van alle soorten commerciële belangen; aan de volksgezondheid kan geen prijskaartje hangen!
Dit is de duidelijke verantwoordelijkheid van het democratisch gekozen bestuur van elk land! De bevolking van Zweden – en van vele andere landen in de wereld – wordt meer en meer aan straling blootgesteld. Ik ben angstig bezorgd als dit een belangrijke oorzaak kan zijn van de snelle toename van vermoeidheid in onze maatschappij. Bovenal maak ik me zorgen, als de personen die verantwoordelijke actie zouden moeten nemen, juist nu in een verdovingtoestand verkeren - zoals de Schone Slaapster – waaruit zij wakker geschud moeten worden! Snel en hardhandig!

1. Olle Johansson is Toegevoegd Professor op de Afdeling Neurowetenschap ,Karolinska Instituut 171 77 Stockholm, Zweden.
“Hoe zou het zijn als onze economie niet rond de levenloze abstractie van de neoklassieke economie en accountancy georganiseerd zou zijn, maar rond de biologische realiteit van de natuur?” Paul Hawken

2. Journal of the Australasian College of Nutritional & Environmental Medicine –
December 2006

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie