Effecten microgolven al in 1929 bekend, Kurzwellentherapie

zondag, 25 februari 2007 - Categorie: Onderzoeken

De symptomen en de verschijnselen waarover omwonenden van zendmasten klagen zijn al meer dan 75 jaar in de wetenschap bekend!

Daarbij is het bijzonder frappant dat deze pathologische verschijnselen die al door Dr Erwin Schliephake, docent aan de Universiteit Jena, in 1932 bij kortegolfzenders werden beschreven exact overeenkomen met de klachten van omwonenden!

Daarmee wordt indirect een bewijs geleverd dat psychosomatische klachten (het zit tussen de oren) zoals Monet die graag wil suggereren om slachtoffers in discrediet te brengen, uitgesloten zijn. Angst voor de zendmasten kon immers in 1932 nog geen rol spelen!

Schliephake deed zijn onderzoek in het laboratorium en publiceerde al in 1929 een eerste artikel over zijn bevindingen in de Gesundheits-Ingenieur, Heft 46 pagina 1-9: ''Ueber die Moeglichkeit gesundheitlicher Schaedigungen durch elektrische Wellen''.

In 1932 volgde zijn standaardwerk ''Kurzwellentherapie'' met op de bijgevoegde pagina 81 (PDF) een overzicht van de pathologische uitwerkingen van EM velden veroorzaakt door kortegolfzenders.

Vertaling van het bijgevoegde PDF bestand:


Invloed op het algemeen welbevinden van mensen binnen het bereik van korte golfzenders.

Bij mensen die in de omgeving van korte golfzenders werken treden na verloop van tijd verstoringen op in het algemeen welbevinden, die zich enkel en alleen laten verklaren als gevolg van elektromagnetische straling.

De klachten die individueel worden aangegeven zijn tamelijk verschillend. Ook de gevoeligheid per individu is verschillend.

Terwijl bij de ene persoon al direct bij het inschakelen van de zender onaangename ervaringen optreden, treden bij de andere personen pas problemen op na urenlange en dagelijkse blootstelling aan de zendinstallatie. Bij langere tijd binnen het bereik van straling treedt dan meestal zware vermoeidheid op, die op de lange duur zonder afscherming tot een zekere apathie kan leiden.

Tenslotte ontstaan er verschijnselen die gewoonlijk gezien worden bij neurasthenici de zenuwpatiënten. Onrust, opwinding, bepaalde angstgevoelens en pessimisme. 's Avonds komt men maar erg moeilijk in slaap en men schrikt vaak op in de slaap. 's Morgens vroeg voelen de mensen zich afgemat, gebroken en lusteloos. Bij een verdere en voortdurende blootstelling aan straling ontwikkelt zich een zware druk in het hoofd en hoofdpijn, die op een gegeven moment ondraaglijk wordt. Deze ervaringen worden het meest genoemd en komen overeen met mijn persoonlijke ervaringen. Bij gelegenheid en zo nu en dan worden ook trekkende bewegingen in armen, benen en nek gemeld. Andere personen klagen over rommelende gevoelens in de bovenbuik.

Zie voor de oorspronkelijke tekst het bijgevoegde PDF bestand.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie