Naila studie is gepubliceerd in november 2004

vrijdag, 19 november 2004 - Categorie: Onderzoeken

In de Naila studie wordt aangetoond dat mensen nabij een GSM zendmast driemaal vaker kanker kregen en dat men dit op 8,5 jaar jongere leeftijd kreeg, dan de mensen die verder dan 400 meter van een zendmast wonen.
Een Nederlandse samenvatting met grafieken vindt u op x/84#Naila .
Nog meer details (Duits): omega.twoday.net/stories/283426/ .

Het is inmiddels gepubliceerd in:
Umwelt-Medizin-Gesellschaft, 17. Jahrgang, Ausgabe 4/2004, S. 273-356
Zie www.umwelt-medizin-gesellschaft.de/ en klik op Aktuelle Ausgabe.
Einfluss der raumlichen Nahe von Mobilfunksendeanlagen auf die Krebsinzidenz H. EGER, K. U. HAGEN, B. LUCAS, P. VOGEL und H. VOIT
avaate.org/IMG/pdf/20041118_naila.pdfDownload de publicatie hier: pdf/naila.pdf
En in het Engels: www.tetrawatch.net/papers/naila.pdf

De artsen die het onderzoek in Naila in 10 jaar tijd gedaan hebben, tonen aan dat de kans op toevalligheden kleiner is dan 1%. Met 99% zekerheid is feitelijk vastgesteld dat de kans op kanker verdrievoudigt wanneer je in de buurt van een GSM zendmast woont.

Kritiek van andere wetenschappers is dat niet gekeken is of de mensen thuis ook een DECT telefoon hebben en dat er mogelijk andere factoren zijn die invloed hebben op de kans op kanker.

Zie www.frankenwaldmed.de/Mobilfunkstudie/s1.htm voor de website van de artsen die het onderzoek uitgevoerd hebben.

Tevens wordt er binnenkort een andere studie gepubliceerd die aantoont dat er DNA breuken optreden in menselijke cellen blootgesteld aan elektromagnetische straling. Zie onder:

www.frankenwaldmed.de/Mobilfunkstudie/w1.htm
Dr. Kathrin Schlatterer - Krauter
und Dr. Rudolf Fitzner von der FU-Berlin
berichteten auf dem Deutscher Arztekongress Berlin 2004
Uber
Genbruche bei menschlichen Zellen
unter Bestrahlung mit elektromagnetischen Feldern
Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie