Bewoners onder en tegenover zendmasten lopen risico

zondag, 24 september 2006 - Categorie: Onderzoeken

Neuropsychiatrische en cognitieve effecten bij bewoners in de nabijheid van zendmasten voor mobiele telefonie

(13.9.2006) Bewoners nabij zendmasten hebben een hoger risico op het ontwikkelen van neuropsychiatrische problemen en enkele veranderingen in de uitvoering van neurologische gedragsfuncties, door facilitatie of inhibitie.

Methode van onderzoek

Er werden 85 bewoners onderzocht, die in de nabijheid wonen van de eerste zendmast voor mobiele telefonie in Menoufiya, Egypte. Hiervan wonen 37 in een gebouw onder de zendmast en 48 tegenover de zendmast. Er werd een controlegroep samengesteld van 80 deelnemers, die qua leeftijd, geslacht, beroep en opleidingsniveau bij de 85 bewoners pasten.

Alle deelnemers vulden een vragenlijst in over hun opleiding, persoonlijke en medische voorgeschiedenis. Zij werden algemeen en neurologisch onderzocht met tests voor de snelheid van zien, oplossen van problemen, aandacht en geheugen. Ze beantwoordden ook de Eysenck persoonlijkheidstest.

Resultaten

Het voorkomen van neuropsychiatrische klachten zoals hoofdpijn (23,5%), geheugenveranderingen (28,2%), duizeligheid (18,8%), tremoren (9,4%), depressieve symptomen (21,7%), slaapstoornissen (23,5%) was significant hoger onder de blootgestelde bewoners dan onder de controlegroep (10%, 5%, 5%, 0%, 8,8% en 10%) (P<0.05).

De bewoners tegenover de zendmast konden minder goed problemen oplossen dan die onder de zendmast. Alle bewoners waren alerter en visueel sneller dan de controlegroep. De gemeten straling was lager dan de toegestane grenswaarde.

Conclusie en aanbevelingen

Bewoners die dichtbij zendmasten wonen lopen meer risico op neuropsychiatrische problemen en enkele veranderingen van neurologische gedragsfuncties, door facilitatie of inhibitie. Daarom bevelen wij aan om de grenswaarden voor blootstelling van het publiek door zendmasten aan te passen en regelmatig na te gaan of zich biologische effecten voordoen bij bewoners in de nabijheid van zendmasten.

Abdel-Rassoul G, El-Fateh OA, Salem MA, Michael A, Farahat F, El-Batanouny M, Salem E. (2006): Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations, Neurotoxicology. 2006 Aug 1; Epub ahead of print, PMID: 16962663 PubMed - as supplied by publisher; Community, Environmental and Occupational Medicine Department, Faculty of Medicine, Menoufiya University, Shebin El-Kom, Egypt.

Bron:
www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-gesellschaft/news0906.html#mobilfunk .Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie