EMF-overgevoeligheid (EHS) geïdentificeerd en gekarakteriseerd als neurologische stoornis: ...

woensdag, 10 juni 2020 - Categorie: Onderzoeken

Complete titel:

EMF-overgevoeligheid (EHS) in nieuw onderzoek geïdentificeerd en gekarakteriseerd als een objectieve neurologische stoornis: hoe de ziekte gediagnosticeerd, behandeld en voorkomen kan worden

Bron: emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Onderzoek-Belpomme-EMF-overgevoeligheid-met-aansluitend-commentaar.pdf
juni 2020
en
www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915
maart 2020

Dominique Belpomme 1,2,3, * en Philippe Irigaray 1,2

1 Association for Research Against Cancer (ARTAC), 57/59 rue de la Convention, 75015 Parijs, Frankrijk; philippei.artac@gmail.com 2 Europees onderzoeksinstituut voor kanker en milieu (ECERI), 1000 Brussel, België 3 Afdeling Kanker Klinisch Onderzoek, Universitair Ziekenhuis Parijs V, 75005 Parijs, Frankrijk * Correspondentie: contact.belpomme@gmail.com Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 1915; doi:10.3390/ijms21061915

Met aansluitend commentaar van Prof. dr. D.K.F. Meijer (Wetenschappelijk Platform 5G Nederland) en drs. Jos Timmer,( Stichting EHS)

Samenvatting: Sinds 2009 werd een database opgebouwd die momenteel meer dan 2000 zelfgerapporteerde gevallen van elektrohypersensitiviteit (EHS) en/of multiple chemisch gevoeligheid (MCS) gevallen omvat. Deze database laat zien dat EHS in 30% van de gevallen geassocieerd wordt met MCS en dat MCS in 37% van deze EHS/MCS-gerelateerde gevallen voorafgaat aan het optreden van EHS. EHS en MCS kunnen klinisch worden gekarakteriseerd door een vergelijkbaar symptomatisch beeld, en worden biologisch gekenmerkt door een lichte ontsteking en een auto-immuunreactie met auto-antilichamen tegen O-myeline. Bovendien zijn in het perifere bloed van 80% van de patiënten met EHS één, twee of drie detecteerbare biomarkers aanwezig voor oxidatieve processen, hetgeen betekent dat er, over het algemeen, in deze patiënten sprake is van een objectieve somatische aandoening. Bovendien werd in deze studie door het inzetten van ultrasone hersenscans en echografie, aangetoond dat bij deze afwijking een defect in de bloedstroom van de middelste hersenslagader optreedt. Daarbij werd een tekort in de pulso=metrische index van de arterie vastgesteld dat in het capsulo-thalamische gebied van de temporale lobben werd gelokaliseerd, hetgeen wijst op de betrokkenheid van het limbisch systeem en de thalamus. Al met al, geven deze gegevens een duidelijke indicatie dat EHS een neurologisch/pathologische stoornis is die kan worden gediagnosticeerd, behandeld en voorkomen. Omdat EHS een verraderlijke wereldwijde plaag is geworden, waarbij miljoenen mensen betrokken zijn, vragen de auteurs de Wereldgezondheid organisatie (WHO) EHS op te nemen als een neurologische aandoening in de internationale classificatie van ziekten.

Voor het vervolg zie de link bovenaan. Een belangrijk artikel met een interessante inhoud. Er staat onder meer in dat bij EHS (en MCS) personen onder meer tekorten aan vit. D en zink en een defect in de bloedstroom geconstateerd zijn. En dat zijn precies de tekorten die ook geconstateerd zijn bij ernstig zieke COVID-19 patiënten, evenals ernstige problemen veroorzaakt door bloedklontering, zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/12528/redir

of de Engelstalige versie:
www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/12539/redir

Voor EHS personen lijkt het dus aan te bevelen om zich te laten testen op evt. vit D en zink tekorten en die dan aan te vullen. Advies om bloedklontering tegen te gaan kan ik niet geven, dat ligt buiten mijn competentiegebied (L.V.).
Belpomme stelt dat er een indicatie is dat EHS voorkomen kan worden. Dat lijkt ons te optimistisch. Zijn patiënten zijn zeker niet allemaal klachtenvrij geworden en hij behandelt in zijn publicatie(s) ook niet het volledige gebied. Hartritmestoringen en maag-darm klachten komen bij EHS personen ook vaak voor en daar gaat hij in zijn publicaties niet op in.
Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie