Biological effects of millimeteradio waves

dinsdag, 12 mei 2020 - Categorie: Onderzoeken

Bron: www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2019/02/emf-USSR-biological-effect-microwaves-skin-organs-blood-bone-marrow-reflex-enzymes-nucleic-metabolism-1977-JPRS-CIA.pdf

Morphological, functional and biochemical studies conducted in humans and animals revealed that millimeter waves caused changes in the body manifested in structural alterations in the skin and internal organs, qualitative and quantitative changes in the blood and bone marrow composition and changes of the conditioned reflex activity, tissue respiration, activity of enzymes participating in the processes of tissue respiration and nucleic metabolism. The degree of unfavorable effect of millimeter waves depended on the duration of the radiation and individual characteristics of the organism.

Interessant artikel over mm golven (5 - 8 mm) uit 1977. De stralingsintensiteit was 10 W/m^2, precies de ICNIRP limiet.
Biologische effecten van millimeter-radiogolven. Morfologische, functionele en biochemische onderzoeken bij mensen en dieren toonden aan dat millimetergolven veranderingen in het lichaam veroorzaakten die tot uiting kwamen in structurele veranderingen in de huid en inwendige organen, kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de samenstelling van bloed en beenmerg en veranderingen in geconditioneerde reflexactiviteit, weefsel ademhaling, activiteit van enzymen die deelnemen aan het proces van weefselademhaling en nucleïne metabolisme.
OFWEL: hoog frequente straling beïnvloedt / vermindert de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg, beïnvloedt / vermindert de zuurstof verwerkingscapaciteit van mitochondriën ( de energiefabriekjes in de cellen) dit betekent aanzienlijk energieverlies, zuurstofvermindering, orgaanaantasting, aantasting van de functies van het zenuwstelsel, Hart en vaatstelsel en andere lichamelijke stelsels, aanzienlijke toename van adrenaline (Stresshormoon)en bleef verhoogd tot 60% gedurende 10 dagen na blootstelling aan de straling en overige gezondheidseffecten.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie