Huidkanker in Nederland; zeer sterke toename

dinsdag, 04 februari 2020 - Categorie: Onderzoeken

Bron: www.iknl.nl/nkr-cijfers
febr. 2020
met onderstaande analyse van de cijfers door Petra Vriens

Huidkanker, even gerekend met de cijfers die te vinden zijn op de site van Integraal Kankercentrum Nederland.

Het aantal gevallen van huidkanker is in 2019 met 52% toegenomen ten opzichte van het gemiddelde in de jaren 2011 t/m 2015.

Qua aantallen is de toename in de leeftijdsgroep boven 60 jaar het grootste.

Qua percentage is de toename in de leeftijdsgroep van 0-14 jaar het grootst: 415% (in aantal: 2019 34 patiënten en in de periode 2011-2015 gemiddeld 7 patiënten).

Voor Plaveiselcelcarcinoom van de huid is de toename in de groep 0-14 jaar zelfs 10900% (2019 22 patiënten, 2011-2015 gemiddeld nog geen 1 patiënt).

In de groep 15-29 jaar is de toename in dezelfde periode van deze kankersoort 387% (38 tegenover gemiddeld 8 patiënten).

De toename is veel minder in de overige leeftijdsgroepen:

86% 30-44 jaar
68% 45-59 jaar
60% 60-74 jaar
67% boven 75 jaar

Deze toename wordt door de overheid toegeschreven aan het teveel in de zon zitten en te weinig met zonnebrandcrème smeren (in mijn jeugd smeerde ik helemaal niet met zonnebrandcrème en was wel veel in de zon). De toename is echter veel te sterk om die aan de zon toe te schrijven. Hoogst waarschijnlijk is een andere factor in het spel.
Straling (EMV) van draadloze communicatie komt daarvoor het meest in aanmerking, gezien het feit dat veel elektrogevoelige personen zonder die zonnestraling al met huidproblemen te maken hebben.
Opvallend is dat de toename van het aantal kankerpatiënten het grootst is bij de jongeren. Teveel gebruik van smartphones misschien?

Zie ook:

www.ad.nl/binnenland/aantal-diagnoses-huidkanker-stijgt-ook-explosieve-toename-in-gevaarlijke-melanomen~a42a41c5/
3 febr. 2020

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. In 2019 kregen bijna 73.000 mensen die diagnose. Daarmee stijgt huidkanker het hardst van alle kankersoorten.

Zie verder de link naar dit artikel, met daarin grafieken over de toename van diverse vormen van kanker.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie