Opnieuw huismussen

dinsdag, 06 juni 2006 - Categorie: Onderzoeken

Een bioloog in Belgi heeft een sterke (negatieve) relatie gevonden tussen
het voorkomen van huismussen en de sterkte van GSM 900 en 1800.

Met een Aaronia Spectran 6080 werden de dichtheden bepaald op 150 meetpunten in vijf gelijkaardige woonwijken in Vlaanderen. Op elk punt werd ook het aantal mannelijke huismussen geteld, aan de hand van de zang.

Er bleek een significante relatie te zijn (p<0,0001) tussen de straling en de hoeveelheid huismussen. Ook bij het verdelen van alle meetpunten in twee groepen (meer of minder dan 0,17 V/m) was het aantal mussen in de groep met lagere dichtheden significant groter dan het aantal mussen in de groep met hogere dichtheden (p<0,005).

Volgens de bioloog is de waarneming een mogelijke aanwijzing voor een causale relatie en een goede aanleiding tot verder onderzoek.

Informatie bij stopumts.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie