Tekortkomingen van het Zwitserse onderzoek

dinsdag, 06 juni 2006 - Categorie: Onderzoeken

De publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Health Perspectives van het Zwitserse provocatie onderzoek is hier te vinden: www.ehponline.org/members/2006/8934/8934.pdf

De samenvatting is hier te vinden: www.mediadesk.unizh.ch/downloads/sum_e.pdf

Een analyse van dit onderzoek is te vinden op www.milieuziektes.nl/Pagina12e.html . Blader 70% naar beneden tot de kop ETH Onderzoek.

Hieronder volgt een reeks fouten/onvolkomheden van het onderzoek. Helaas blijkt dat veel van de fouten ook al in het TNO COFAM gemaakt waren. Bekijk de tekortkomingen van het TNO COFAM onderzoek uit 2003 hier: Onderzoeken/87 .

UMTS signaal betrof slechts organisatiekanaal zonder aktief datakanaal
www.mediadesk.unizh.ch/downloads/sum_e.pdf
''4 The UMTS signal had a carrier frequency of 2140 MHz and corresponded to a UMTS base station FDD mode (frequency division duplex) downlink configuration with no active voice calls (comparable to an early morning situation). The UMTS signal format was identical to the one used in the TNO study using the same control and synchronization channels.''
Dit was bij het TNO COFAM onderzoek ook het geval. Maar om net als van Geel vervolgens te concluderen dat UMTS basisstations veilig zijn, terwijl ze maar 10% van de bandbreedte (en het totale vermogen) benutten, is volksverlakerij.

Meetapparatuur inadequaat
Net als bij TNO COFAM is weer dezelfde fout gemaakt: de apparatuur was zeer waarschijnlijk niet in staat om de gebruikte veldsterkten nauwkeurig in kaart te brengen. Daarnaast is de meter gemonteerd op zeer kleine afstand van de zender. Dan wordt in het nabije veld gemeten, waar de elektrische en magnetische component van het elektromagnetische veld nog niet verweven zijn. Correcte metingen zijn dan uitgesloten.

Nulmeting
Was er sprake van een nulmeting? Is er dus geverifieerd dat er echt sprake was van een veldsterkte van 0,00 V/m wanneer dat bedoeld werd? Zonder rapport zullen we het nooit weten. In de publicatie wordt er niet over gesproken. In combinatie met bovengenoemd punt kan geconcludeerd worden dat een correcte nulmeting waarschijnlijk achterwege gebleven is.

Stralingsbelasting van de proefpersonen vóór de onderzoeken
Is er rekening gehouden met de stralingsbelasting van de proefpersonen voordat zij het laboratorium in gingen? Waarschijnlijk niet. Er is alleen rekening gehouden met veel minder relevante factoren zoals het al dan niet drinken van koffie vooraf.
Wisten de onderzoekers dan echt niet dat effecten van stralingsblootstelling uren (of zelfs dagen/weken) lang kunnen duren? Ter illustratie: Iemand loopt elke dag, op weg naar het laboratorium, eerst door het station van Zurich waar bijvoorbeeld sterke WiFi zenders staan. Door de hoge stralingsblootstelling krijgt hij concentratieklachten. Die klachten verdwijnen niet direct nadat de blootstelling afneemt, maar kunnen makkelijk een paar uur duren. In de enquete na blootstelling aan 0 V/m zal de proefpersoon dan toch noteren dat hij concentratieklachten heeft, terwijl die niet door de blootstelling aan straling in het laboratorium komen, maar door voorheen opgelopen stralingsblootstelling.
Vervolgens trekken de onderzoekers de (dus voorbarige) conclusie dat er dus geen relatie is tussen stralingsblootstelling en de klachten.

Wegredeneren van effecten?
www.ehponline.org/members/2006/8934/8934.pdf
We observed no consistent condition-induced changes in cognitive performance except for two marginal effects. At 10 V/m, we observed a slight effect on speed in one of six tasks in the sensitive subjects and an affect on accuracy in another task in non sensitive subjects. Both effects disappeared after multiple endpoint adjustment.

Deze multiple endpoint adjustments zijn echter omstreden bij klinische testen en helemaal als er geen sprake is van een statistisch normale verdeling.

Bron: www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=9553006

Zie ook: Statistics in Medicine, Volume 16, Issue 22 , Pages 2529 - 2542
Published Online: 4 Dec 1998, Copyright (c) 1997 John Wiley & Sons, Ltd.
www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/9650/ABSTRACT

Zie tevens: bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/316/7139/1236?view=full&pmid=9553006 .

Alleen gezonde mensen mochten meedoen
Aan het onderzoek mochten alleen volkomen gezonde mensen meedoen. Kinderen en senioren waren tevens uitgesloten. ''Toevallig'' zijn het vooral de zwakkere en oudere mensen die meer vatbaar zijn voor gezondheidsklachten als gevolg van blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie