WHO factsheet over basisstations en draadloze netwerken

donderdag, 25 mei 2006 - Categorie: Onderzoeken

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/en/index.html

25 mei 2006 - De WHO heeft een factsheet gepubliceerd over basisstations en draadloze netwerken. In het factsheet staat heel duidelijk, dat de blootstelling van de bevolking aan hoogfrequente straling toeneemt.

De WHO geeft een blootstelling aan door basisstations van 0,002 tot 2 procent van de advieswaarden (voor bescherming tegen thermische effecten). Dat komt neer op 10 á 20 mikroWatt/m2 tot 10.000 á 20.000 mikroWatt/m2. In de orde van grootte van 0,5 tot 2,5 Volt per meter. Dat klopt met de huidige situatie in Nederland.

Volgens de WHO is dat vergelijkbaar met of minder dan de blootstelling door radio en televisie. Dat is een drogreden. De dichtheden moeten bij elkaar opgeteld worden. Bovendien is de blootstelling door digitenne hoger dan door traditionele televisie. Voorzover de traditionele radio en tv niet verdwijnt, moeten de vermogensdichtheden opgeteld worden. Ook de tijdelijke velden van het mobiel bellen, de permanente velden van dect-telefoons en draadloze netwerken, moeten opgeteld worden.

Het uiteindelijke beeld is dat de blootstelling aan deze milieuvervuiling aanzienlijk is toegenomen en nog zal toenenem.

Daarnaast is het de vraag hoe de effecten tot stand komen. De werking van verschillende componenten van de totale milieuvervuiling door elektromagnetische velden verschilt ongetwijfeld. Het is een complex beeld van bronnen, milieuvervuiling, effecten op personen, met al of niet directe en indirecte gevolgen.

In het factsheet staat de bekende desinformatie, dat alleen thermische effecten bekend zijn. Dat is een pertinente leugen. DNA-breuken, het klonteren van rode bloedlichaampjes, hoofdpijn gerelateerd aan basisstations, veranderingen van het metabolisme van cellen, veel meer effecten zijn aangetoond en gerepliceerd.

Het factsheet leest als een verdediging tegen nog niet gestelde, maar verwachte kritiek. Het ontkent effecten van elektromagnetische velden tot in het ridicule. Het is best mogelijk dat basisstations beperkt bijdragen aan kanker in de omgeving, te weinig om vast te kunnen stellen of de elektromagnetische velden (mede) oorzaak zijn. Maar het glashard ontkennen van DNA-schade door mobiel bellen, de hoofdpijn en tintelingen die veel mensen krijgen van mobiele telefoons, de gevonden toename van bijvoorbeeld acoustic neuroma bij mobiele bellers, de talloze getuigenissen van mensen met klachten, de effecten op dieren, zelfs maar het bestaan van athermische effecten, is een gotspe.

In het factsheet wordt het bestaan van electrohypersensitivity (EHS) nogmaals bevestigd, onder verwijzing naar factsheet 296. Daarin staat dat de symptomen reëel zijn, de gevolgen ernstig kunnen zijn, maar dat momenteel wetenschappelijk geen verband is aangetoond tussen EHS en elektromagnetische velden. Van hetzelfde laken een pak, dus.

Het is vervelend voor iedereen met tinnitus, slaapstoornissen, brandende huid en andere symptomen die verdwijnen in een omgeving met veel minder dichte elektromagnetische velden. Zij blijven voor gek verklaard worden door de WHO. De organisatie die de gezondheid van mensen zou moeten bewaken, legitimeert daarmee de milieuvervuiling en veel menselijk leed.

In het factsheet staat wel dat het lijden van mensen met EHS of 'microwave sickness' erkend moet worden, wat de oorzaak ook moge zijn. Vervolgens valt echter een grote stilte. Daadwerkelijke maatregelen worden niet genomen. De WHO beveelt slechts onderzoek aan naar de reactie van het centraal zenuwsysteem en onevenwicht in het autonoom zenuwstelsel op de elektromagnetische velden.

Kortom, de bevolking zal moeten leven met toenemende hoofdpijn, kanker, brandende huid, tinnitus, slaapstoornissen, moeheid en andere gezondheidsklachten. De WHO stelt zich steeds radikaler op en is niet van plan enige bescherming te geven tegen de (athermische) effecten van de toenemende milieuvervuiling door elektromagnetische velden. De bevolking blijft aan het experiment blootgesteld.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie