ICNIRP en WHO houden voet bij stuk

zondag, 14 mei 2006 - Categorie: Onderzoeken

Conferentie over gezondheid en milieu zonder aandacht voor gezondheid en milieu - ICNIRP en WHO houden vast aan het dogma, dat elektromagnetische velden geen biologische gevolgen kunnen hebben behalve thermische effecten zoals in een magnetron.

Van 27 tot 29 april 2006 werd op Madeira, Portugal, een conferentie gehouden over elektromagnetische velden, gezondheid en het milieu. Jacqueline Rose van de Society for the Protection of Nature in Israël bezocht de conferentie. De organisatie was in handen van de Portugese vereniging voor de Bevordering en Ontwikkeling van de Elektrotechniek.

Volgens haar waren slechts twee deelnemers afkomstig uit de milieusector. De keynote speaker was Paulo Vecchia, de voorzitter van de ICNIRP. ''De conferentie leek veel op een witwas-operatie. De sprekers deden hun best om de deelnemers ervan te overtuigen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat elektromagnetische velden gevolgen hebben voor de gezondheid en het milieu'', aldus Rose.

Voor zover uit onderzoek wel een relatie naar voren komt tussen elektromagnetische velden, gezondheid en het milieu, werd de schuld gegeven aan andere oorzaken. ''Het kan niet waar zijn. Het moet aan de thermische effecten liggen, of aan de voeding, of aan de verwarring van het publiek'', volgens verschillende sprekers.

Veel belang hechten de elektrotechnici niet aan de epidemiologische onderzoeken, die op een verband tussen elektromagnetische velden en negatieve gevolgen voor de gezondheid wijzen. Totdat biologisch en wetenschappelijk bewijs bestaat, geloven zij er niets van. Paulo Vecchia wees voorzorg af, want het stellen van voorzorgsgrenswaarden zal het publiek alleen maar bezorgd maken.

Vecchia vond dat de bezorgdheid, angst en verwarring meer risico met zich meebrengen dan de elektromagnetische velden. ''Het is onmogelijk dat elektromagnetische velden oorzaak van kanker kunnen zijn'', zei hij. Alle aanwijzingen voor gevolgen voor de gezondheid, in vivo, in vitro, van epidemiologische en provocatie-onderzoeken, leggen de elektrotechnici naast zich neer. Zij blijven bij het dogma, dat uitsluitend thermische effecten van elektromagnetische velden gevolgen kunnen hebben. De ICNIRP en WHO houden voet bij stuk.

De conclusie van de conferentie was, dat de grenswaarden voor thermische effecten van elektromagnetische velden wereldwijd geharmoniseerd moeten worden. En ... dat meer onderzoek nodig is.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie