Consensus over risico mobiele telefonie

zaterdag, 08 april 2006 - Categorie: Onderzoeken

Tijdens het jaarlijkse symposium van de European Cancer Prevention Organisation (ECPO) ( www.ecpo.org ) op 4 en 5 november 2005 heeft Lennart Hardell de Michael J. Hill Memorial Lecture Award ontvangen voor de zorgvuldigheid van zijn onderzoek naar het risico op kanker en mobiele telefoons. Zie voor zijn onderzoek elders op www.stopumts.nl

De verzamelde wetenschappers hebben ook een gezamenlijke conclusie opgesteld over mobiele telefonie. Hij luidt:

Tien jaar toenemend intensief gebruik van mobiele telefoons heeft ons leven veranderd. Er bestaat bezorgdheid over het tekort aan kennis over de effecten op lange termijn van hoogfrequente straling op onze gezondheid.

Wij zijn van mening dat:
* onderscheid gemaakt moet worden tussen de risico's van mobiele telefoons direct tegen het oor en van blootstelling door basisstations
* het gebruik van mobiele telefoons verkeersongevallen en ongevallen op het werk veroorzaakt
* uitgebreid onderzoek, vooral met ratten, geen voortijdige dood, toegenomen risico op kanker of algemene ziekte heeft aangetoond. Maar dat er een groot gebrek is aan andere biologische of metabole parameters, moleculaire biologie en genetische gegevens
* epidemiologisch onderzoek met controle wijst op een toename van het risico op zeer kwaadaardige hersenbeschadigingen en acoustic neuroma na langdurig gebruik (meer dan vijf jaar), maar dit moet door toekomstig onderzoek worden bevestigd
* epidemiologisch onderzoek wijst niet op een toegenomen risico op kanker voor mensen, maar de perioden van observatie zijn te kort om definitieve conclusies te trekken
* epidemiologisch onderzoek zou moeten worden aangevuld met vooruitblikkend onderzoek en standaardisatie (verbetering van de kwaliteit van blootstellingsdata)
* kinderen en teenagers moeten worden aangemoedigd om het gebruik van de mobiele telefoon te beperken
* bij het mobiel bellen moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van hands-free sets, telefoons met lage SAR (specific absorption rate) en zo mogelijk externe antennes
* onafhankelijk onderzoek en kritische bewaking moeten voortgezet worden
* artsen, medici, ingenieurs, fabrikanten, consumenten, overheden en andere betrokkenen moeten deelnemen aan het debat

De European Cancer Prevention Organization stelt vast dat in 2005 onvoldoende hedendaags bewijs bestaat voor een toegenomen risico op kanker om de gewoonte van het mobiel bellen te veranderen. Voortgezet onafhankelijk onderzoek is noodzakelijk.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie