Factsheet EHS

vrijdag, 07 april 2006 - Categorie: Onderzoeken

De World Health Organisation heeft een factsheet uitgegeven over overgevoeligheid voor elektromagnetische velden.

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs296/en/

Het factsheet biedt aan de ene kant erkenning voor 'elektrogevoeligen', aan de andere kant ontkent het de relatie tussen de gezondheidsklachten en de elektromagnetische velden: ''momenteel bestaat geen wetenschappelijke basis voor een verband tussen Electro Hyper Sensitivity (EHS) en blootstelling aan elektromagnetische velden''. Dat kan in de toekomst dus veranderen. Veel wetenschappers hebben wel een verband gevonden.

De WHO wijst erop dat noch mensen die zeggen 'elektrogevoelig' te zijn, noch mensen die dat niet zeggen, kunnen voelen of een bron van elektromagnetische velden aan of uit staat. Dat is bekend en juist een reden om het voorzorgsprincipe te hanteren. EHS is het gevolg van effecten van elektromagnetische velden en niet het rechtstreeks voelen van die velden.

Ondertussen staat wel in het factsheet dat de symptomen reel zijn, een grote variatie vertonen en dat EHS in tien procent van de gevallen ernstig kan zijn en invaliderend. Het factsheet bevat een protocol voor artsen. Het meest opvallend is daarbij dat het verminderen van de blootstelling aan elektromagnetische velden door afscherming of afstand nemen ontbreekt.

Kortom, EHS bestaat, sommige onderzoeken wijzen in de richting van een reactie van het centrale en autonome zenuwstelsel, maar het mag van de WHO niet in verband gebracht worden met elektromagnetische velden en het is geen medische diagnose. Vooralsnog moeten mensen met EHS zich dus met andere medische diagnoses behelpen.Lees verder in de categorie Onderzoeken | Terug naar homepage | Lees de introductie