Ziek door wifi op het werk + (MV)

donderdag, 03 september 2015 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: www.stichtingehs.nl/publicaties/ehs-bulletin/view_document/63-ehs-bulletin-48-december-2014

In deze nieuwe rubriek wil ik een bijdrage gaan leveren aan EMV en juridische zaken die hierbij kunnen spelen. Dit kan het geval zijn op het gebied van werk, wonen, scholen en/of medische kwesties. Zeker als EMV meespeelt en je aangeeft dat je – wanneer je hieraan wordt blootgesteld
- gezondheidsschade oploopt kan je te maken krijgen met onwelwillendheid. Dit omdat veelalniet bekend is dat EMV gezondheidsschade kan veroorzaken. Het is dan belangrijk te weten welke rechten en plichten je hebt en welke evt. juridische stappen je kan nemen.
Ik heb zelf jarenlang als senior juridisch adviseur gewerkt bij VluchtelingenWerk. Ik hield me in deze functie bezig met de rechtspositie van vluchtelingen en ondersteunde o.a. de advocatuur en publiceerde regelmatig. Ik heb afscheid moeten nemen van deze baan vanwege de installatie van wifi waardoor ik ziek ben geworden.


In deze eerste bijdrage wil ik aandacht besteden
aan mijn eigen recente uitspraak van 3 oktober
2014 van de Nationale Ombudsman (NO). Dit is
een belangrijke uitspraak omdat het de eerste is
waarin de NO zich uitspreekt over een werkneemster
(mezelf) die ziek is geworden door blootstelling
aan EMV. Bij de NO kun je klagen over gedragingen
van de overheid. In deze zaak gaat het
over de vraag of de procedure van het UWV zorgvuldig
is geweest bij het afgeven van een deskundigenoordeel.
Een overwinning voor mezelf. De
NO oordeelt dat de procedure onzorgvuldig was:
er was geen maatwerk geleverd en niet naar me
geluisterd.

De Casus
Ik ben ziek geworden na installatie van wifi op
het werk en meldde me ziek. In eerste instantie
wilde de werkgever geen maatregelen nemen.
Dit omdat er geen oorzakelijk verband zou
zijn tussen EMV en gezondheidsklachten. Het
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten –
door de werkgever ingeschakeld – adviseerde
echter om een meting te laten verrichten en
vervolgens om de adviezen uit het meetrapport
uit te laten voeren. Niet dat ze daarmee
het verband erkenden tussen de gezondheidsrisico’s
en de bestaande voorzieningen in het
pand. Maar wel om een werksituatie te creëren
waarin ik me niet bedreigd voelde qua gezondheid.
Niet alle adviezen uit het meetrapport
werden uitgevoerd en ik meldde me weer ziek,
met nieuwe, verergerde klachten. De bedrijfsarts
betwijfelde of ik überhaupt kon terugkeren
in eigen werk op kantoor, gezien de aard en
duur van mijn klachten.

Deskundigenoordeel UWV
De werkgever wilde weten of hij voldoende
aan re-integratie deed en vroeg een deskundigenoordeel
aan bij het UWV. De verzekeringsarts
oordeelde – op basis van de informatie
van de bedrijfsarts en mijn ingebrachte stukken
– dat ik meer had kunnen werken, en ook
vanuit kantoor. Ik klaagde dat het deskundigenoordeel
onzorgvuldig was. Dit omdat de verzekeringsarts
me niet gezien of gehoord had
en het oordeel onvoldoende was onderbouwd
en gemotiveerd. Verder stelde ik dat er juist wel
uitgegaan moest worden van mijn(ernstige)
klachten, in tegenstelling tot wat de verzekeringsarts
beweerde. Het UWV verklaarde de
klacht ongegrond. Ik klaagde vervolgens bij de
NO.

Nationale Ombudsman
Wel of niet zien
De NO oordeelt dat het beter was geweest als
de verzekeringsarts van het UWV me gezien
zou hebben, ook al is dit formeel niet nodig bij
een arbeidskundige beoordeling. De klachten
waren ernstig en had ik al lang. Dit bleek uit
mijn ingebrachte stukken en uit de informatie
van de bedrijfsarts die me regelmatig gezien
had. Ook mede gelet op jurisprudentie van de
Centrale Raad van Beroep die ik had aangehaald.

Afdoen van klachten als niet medisch objectiveerbaar
Volgens de verzekeringsarts was de bedrijfsarts
teveel uitgegaan van de klachten en niet
of de klachten medisch objectiveerbaar waren.
Ik stelde, met verwijzing naar een uitspraak van
de Centrale Raad van Beroep dat juist uitgegaan
moest worden van de klachten. Dat niet
altijd exact valt aan te wijzen aan welke ziekte
of gebrek de klachten zijn toe te schrijven is
daarbij niet doorslaggevend. De NO oordeelt
dat het UWV de klachten niet zomaar mag afdoen
als niet medisch objectiveerbaar. Dit zal
het UWV moeten motiveren.

Klachtafhandeling
De NO stelt dat de klachtbehandelaar van het
UWV me had kunnen uitnodigen voor een
toelichtend gesprek met de verzekeringsarts
en/of arbeidsdeskundige. Dit omdat het hier
vooral ging om (het ontbreken van) een medische
beoordeling. Dan had ik kunnen aangeven
wat ik wilde namelijk een oordeel over de
vraag of ik wel of niet ziek was en had ik om
een deskundigenoordeel ziek/niet ziek kunnen
vragen. Er is volgens de NO dan ook niet goed
naar me geluisterd.

Opmerkingen bij deze uitspraak
Kom op voor je recht
Bedenk dat je in alle situaties waarin je te maken
hebt met de overheid kan klagen over
hun gedragingen. Vervolgens kun je hiermee
naar de NO die toetst of de overheidsinstantie
behoorlijk bestuur heeft toegepast. De behoorlijkheidswijzer
vormt een goede leidraad
hierbij. www.nationaleombudsman.nl/
behoorlijkheidswijzer.
In andere gevallen – wanneer er een besluit ligt
- kun je bezwaar en beroep aantekenen.

Ziek door EHS
Dat EHS vooralsnog niet erkend is is vaak een
probleem voor EHS’ers. In de geneeskunde
wordt de term medisch objectiveerbaar gebruikt
als klachten niet te verklaren zijn. Dit
betekent echter niet dat iemand niet arbeidsongeschikt
kan zijn. Je kan door EMV namelijk
stoornissen, beperkingen en handicaps hebben
die je niet in staat stellen te werken, ook al
is er geen oorzaak gevonden. Ook zonder dat
er allerlei andere diagnoses bijgehaald moeten
worden. Het is echter wel zo dat het bestaan
van stoornissen, beperkingen en handicaps
aannemelijk gemaakt zal moeten worden. De
NO oordeelt dat het UWV in ieder geval moet
motiveren als het de klachten afdoet als niet
medisch objectiveerbaar. Zomaar de klachten
afdoen kan dus niet.

Mocht je verder vragen/opmerkingen hebbenkan
je me mailen.
Mijn e-mailadres is
martinevriens@hotmail.com

Hierbij de link naar het openbare rapport
(2014/130)
www.nationaleombudsman.nl/uploads/rapport/rapport-2014-130.pdf

Zie ook:
www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/8761/nationale_ombudsman_stelt_stelt_elektrogevoelige_in_het_gelijk_m.b.t._klacht_over_het_uwv?printen=1

Martine VriensLees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie