RICHTLIJN 2013/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

zaterdag, 29 november 2003 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A179%3A0001%3A0021%3ANL%3APDF .
26 juni 2013


RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2013/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 26 juni 2013
betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de
blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden)
(twintigste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) en tot
intrekking van Richtlijn 2004/40/EG

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Zie bovenstaande linkLees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie