NEN-normen niet gepubliceerd in relatie tot Wabo

maandag, 31 mei 2010 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: Nieuws.nl - 29 mei 2010 via omgevingsvergunning.com

NEN-normen niet gepubliceerd in relatie tot Wabo

De Nen-norm 2082 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) kan niet als een samenklontering van eisen en normen gezien worden om het beheer van digitale archiefbescheiden te doen laten toetsen aan de Nederlandse eisen voor archiefzorg en archiefbeheer. Niet is gebleken dat deze norm bij wet in werking is getreden.

Voor het originele bericht zie:
www.omgevingsvergunning.com/newspad/newsletter.asp?article=2207 .Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie