Telecom maatschappijen vechten elkaar voor de rechter de tent uit.

vrijdag, 09 april 2010 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: Webwereld 8 april 2010

Auteur: Andreas Udo de Haes

KPN en Vodafone eisen bij de rechter opschorting van de mobiele breedbandveiling. De opgelegde beperkingen zijn ''onzuiver en onrechtmatig''. Volgens EZ is er geen vuiltje aan de lucht.

De zittende mobiele operators KPN en Vodafone hebben gisteren voor de bestuursrechter in Rotterdam een schorsing geist van de aanstaande 2,6 GHz frequentieveiling. Zij stellen dat de opgelegde beperking (cap) voor de te kopen frequentielicenties onrechtmatig is en dat het spectrumbeleid van de minister van Economische Zaken (EZ) onduidelijk is. Als belanghebbende partij is ook T-mobile aangeschoven. Tevens waren advocaten van Tele2 en Ziggo van de partij. Zij verdedigden juist de opzet van de veiling en hekelden verder uitstel.
In strijd met Telecomwet

Bij de veiling, die 20 april moet aanvangen, zijn KPN, Vodafone en T-Mobile beperkt (gecapped) in de hoeveelheid frequenties waarop zij mogen bieden. KPN kan maximaal een blok van 20 MHz bemachtigen, Vodafone krijgt maximaal 25 MHz. T-Mobile moet het doen met maximaal 10 MHz. Nieuwkomers op de markt, zoals Tele2, Ziggo en Worldmax, kunnen elk maximaal een spectrum van 40 MHz kopen.

Maar deze cap is in strijd met artikel 3.4a van de Telecomwet, die alleen een cap voor alle partijen toestaat, maar geen individuele cap, betogen de operators. Om dit probleem te omzeilen heeft EZ gekozen voor een bypass om de eisen van dit wetsartikel via een Algemene Maatregel van Bestuur te ontwijken. Volgens Vodafone en KPN is dat onzuiver n onrechtmatig.
Flexibilisering is loze belofte

Bovendien zijn de argumenten voor de caps achteraf bij elkaar gesprokkeld om zo de politieke eis van drie nieuwkomers op de mobiele markt te rechtvaardigen, stellen de operators. De caps zouden nodig zijn omdat KPN, Vodafone en T-Mobile al over veel bestaande frequenties beschikken, die bovendien worden 'geflexibiliseerd' waardoor het mogelijk wordt om bijvoorbeeld ook LTE uit te rollen op frequentieblokken die nu worden gebruikt voor GSM of UMTS.

Maar geen van de drie operators heeft voldoende ruimte in die andere blokken om ook echt LTE maximaal te benutten, klagen ze. Daarvoor is de te veilen 2,6 GHz-band cruciaal, maar daarvan worden zij nu juist goeddeels uitgesloten, stelde KPN al eerder.

De door EZ beloofde flexibilisering is dan ook vooral een theoretische exercitie, ook omdat de bestaande vergunningen voor de 900 en 1800 MHz-band al in 2013 aflopen.
Goud in de lucht

Bovendien is de uitrolverplichting van de 2,6 GHz frequenties minimaal. De nieuwkomers gaan straks gewoon op hun gekochte frequenties zitten om die over 2 jaar, als de caps vervallen, met vette winst te verkopen, voorspelt de raadsman van T-Mobile. Volgens hem zal de veiling niet meer dan 10 miljoen euro opleveren en worden de frequenties over 2 jaar dan voor 200 miljoen verkocht. Dit alles leidt er toe dat onder deze voorwaarden het Nederlandse volk juist langer op supersnel mobiel breedband zal moeten wachten, stellen de zittende operators.

Het 'goud in de lucht' van de mobiele breedbandfrequenties wordt zo verkwanseld door de politiek en spectrumspeculanten, concludeert T-Mobile. Kortom: de veiling moet worden opgeschort en de oneerlijke caps afgeschaft, eisen de operators bij de rechter.
Beleidsvrijheid

De juristen van het ministerie van Economische Zaken stellen echter dat alle procedures zijn gevolgd en de regels en voorwaarden correct zijn. De voorgestelde caps vallen binnen de beleidsvrijheid die de minister krachtens de wet heeft. Bovendien zijn bij elke stap marktpartijen geconsulteerd en is alles goedgekeurd door de OPTA, de NMa en de Europese Commissie, stelt EZ in het pleidooi van gisteren.

Bovendien is onzekerheid en onduidelijkheid inherent aan de frequentiemarkt. Sterker nog, partijen dragen zelf bij aan die onduidelijkheid ''door tegen nagenoeg elk besluit te procederen'', sneert EZ.

Het departement krijgt steun van Tele2 en Ziggo. Die stellen dat de veiling n moet doorgaan om de gestagneerde mobiele markt, ''een oligopolie'', open te breken. Volgens hen blijft het gebruik van mobiel breedband in Nederland achter en zijn de datatarieven de hoogste in heel Europa.
Hypocriet geklaag

Zij hekelen verder het geweeklaag van de operators over onvoldoende spectrum, aangezien KPN zelf vorig jaar nog maar liefst 55 MHz aan Telfort-frequenties aan de overheid heeft teruggegeven. ''Het spectrum klotst bij KPN tegen de plinten'', schimpte de advocaat van Ziggo gisteren in de rechtszaal. Ook T-Mobile hangt mogelijk dit scenario boven het hoofd met de frequenties van het overgenomen Orange.

Tijdens de zitting kwam nog boven water dat Vodafone een enorme blunder heeft begaan bij zijn aanvraag voor de veiling. Het heeft zich namelijk netjes aan de cap gehouden en een aanvraag gedaan voor 25 MHz, en niet de gewenste - maar door EZ niet toegestane - hoeveelheid van 40 MHz. KPN en T-Mobile hebben wel 40 MHz aangevraagd en die aanvraag is dus gedeeltelijk afgewezen omdat het boven de beperking uitstijgt.
Vodafone buitenspel

Mocht nu alleen de cap worden opgeheven maar de veiling zelf gewoon doorgaan, dan kunnen KPN en T-Mobile bieden op de volle 40 MHz. Vodafone zit dan vast op alleen de aangevraagde 25 MHz. De rechter hierover tegen Vodafone: ''U heeft toch gekregen waar u om vroeg? U heeft zichzelf buitenspel gezet.'' Vodafone stelt echter dat het de aanvraag alsnog eenvoudig kan wijzigen, als eenmaal de voorzieningen zijn toegewezen.

De rechtbank zal waarschijnlijk op 15 april uitspraak doen, in elk geval vr de geplande aanvang van de veiling op 20 april.

Voor het originele artikel zie:
webwereld.nl/nieuws/65670/telco-s-eisen-uitstel--onwettige--2-6-ghz-veiling.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webwereld+%28Webwereld%29 .Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie