Wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2005

dinsdag, 19 januari 2010 - Categorie: Juridische Informatie

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 januari 2010, nr. EZ/ICT/10002050, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2005

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I De bijlage bij het besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 februari 2005, nr. WJZ 5004374, houdende vaststelling van het Nationaal Frequentieplan 20051 (hierna te noemen: NFP) wordt als volgt gewijzigd:

A
In de Frequentietabel worden de regels, luidende:

Zie verder: www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-668.html .Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie