Mededeling van rechtspraktijk BAWA

vrijdag, 04 mei 2007 - Categorie: Juridische Informatie

Eenieder die zich beroept in gerechtelijke procedures t.a.v. UMTS en aanverwante zaken met een beroep op art 11 Grondwet (Waarborging lichamelijke integriteit) dient zulks te doen juncto art 21 grondwet onder mededeling dat aan de jurisprudentie van de Coevordense zaak geen sjabloonwerking kan worden toegekend wegens de niet Wm-plichtigheid van inhanging/plaatsing van de e.m.straling veroorzakende zenders en dat schending van art 13 EVRM behoort te worden voorkomen.Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie