Raad van State negeert gezondheidsargumenten 5G

woensdag, 25 januari 2023 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: stralingsbewust.info/2023/01/19/raad-van-state-negeert-gezondheidsargumenten-5g/

Update van Wilma de Jong:

Lieve mensen,

19 JANUARI 2023
Raad van State negeert gezondheidsargumenten 5G
Update van Wilma de Jong:

Lieve mensen,

Na een turbulente tijd en een periode van hoognodige rust, breng ik jullie hierbij verslag van het treurige vonnis van de Raad van State in de procedure rond de zendmast in Haarlo.

Op 28 december 2022 sprak de Raad van State vonnis in de hoger beroepsprocedure die door de gemeente Berkelland en de KPN was aangespannen tegen de uitspraak van de lagere bestuursrechter in Arnhem van 18 december 2020. In het laatstgenoemde vonnis oordeelde de bestuursrechter dat ik, ook op een afstand van 630 meter van een in mijn woonplaats geplande zendmast, als belanghebbende moet worden beschouwd. Volgens de bestuursrechter in Arnhem kon niet worden uitgesloten dat er ook bij een veldsterkte kleiner dan 1 volt per meter (V/m) sprake kan zijn van verhoogde gezondheidsrisico’s. Deze veldsterkte is ruim onder de ICNIRP-blootstellingslimieten en wordt inmiddels, zeker bij de uitrol van 5G, ruimschoots overschreden.

Helaas lijkt het vonnis dat de Raad van State op 28 december 2022 in de hoger beroepsprocedure velde, eerder een politieke agenda te volgen, dan dat er recht wordt gesproken. Daarbij worden (wetenschappelijke) feiten in ernstige mate gedefactualiseerd. Toch biedt het vonnis ook lichtpuntjes en is mijn vijf jaar juridische strijd zeker niet voor niets geweest.

Uitgebreid verslag

Zie verder de link bovenaan
Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie