Openbare zitting Wrakingsverzoek Wilma de Jong bij Raad van State op 19 juli

zondag, 17 juli 2022 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: stralingsbewust.info/2022/07/15/openbare-zitting-wrakingsverzoek-wilma-de-jong-bij-raad-van-state-op-19-juli/
15 juli 2022

Onderstaand een update van Wilma de Jong inzake de rechtszaak bij de Raad van State. Op dinsdag 19 juli 2022 om 14.00 uur behandelt de Wrakingskamer van de Raad van State het wrakingsverzoek dat Wilma heeft ingediend. De zitting is openbaar, dus we willen geïnteresseerden oproepen om ook naar de zitting in Den Haag te komen. Het is in ons aller belang dat we in beeld blijven brengen dat gezondheidsrisico’s door straling serieus genomen dienen te worden en dat burgers recht hebben op een eerlijk proces.

Lieve mensen,

Een update met betrekking tot mijn rechtszaak bij de Raad van State. Helaas heeft de meervoudige kamer (de 3 rechters die op 16 mei 2022 mijn zaak hebben behandeld) mijn verzoek tot het heropenen van het vooronderzoek en de behandeling ter zitting van 30 mei 2022 (zie mijn vorige bericht) afgewezen. Dit overigens zonder deugdelijke onderbouwing.

Omdat ik aantoonbaar geen eerlijk proces heb gekregen, heb ik besloten bij de Raad van State een wrakingsverzoek in te dienen. Een wrakingsverzoek kan ingediend worden als er sprake is van feiten en omstandigheden die twijfel doen rijzen over de rechterlijke onpartijdigheid.

zie voor het vervolg van de tekst de link bovenaaLees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie