Court of Appeal green lights Anti-5G case against govt

vrijdag, 27 mei 2022 - Categorie: Juridische Informatie

Source: www.mobilenewscwp.co.uk/News/article/court-appeal-green-lights-anti-5g-case-govt
Staff Reporter, May 26, 2022

Court finds 5G launch did not advise public about claimed health effects

The Court of Appeal (UK) this week has granted permission for a case brought by anti-5G pressure group Action Against 5G case to proceed .

The Court of Appeal decided there were two grounds for the case to go ahead. One was the
the alleged failure to provide adequate or effective information to the public about the risks and how, if it be possible, it might be possible for individuals to avoid or minimise the claimed risks

The second was “the failure to provide adequate and sufficient reasons for not establishing a process to investigate and establish the adverse health effects and risks of adverse health effects from 5G technology and/or for discounting the risks presented by the evidence available; and/or failure to meet the requirements of transparency and openness required of a public body”.

These grounds were claimed in Court to “advance a breach of the Human Rights Act 1998 by omissions and failings in violation of the positive obligations to protect human life, health and dignity, required to be met by Articles 2, 3 and/or 8 of the European Convention on Human Rights”

Action Against 5G describes itself as “groups of individuals nationwide, including doctors, scientists and engineers. They are supported by lawyers headed by Michael Mansfield QC.

“We have joined forces to commence legal proceedings to challenge the UK government’s failure to take sufficient notice of clearly identified health and safety risks of wireless radiation and the increased exposure from the deployment of 5G” the Group claims.

Court of Appeal findings:
actionagainst5g.org/blog/news/

Tags
5G Action Against 5G Court of Appeal Michael Mansfield

Vertaling (Martine Vriens)

Het Hof oordeelt dat bij de uitrol van 5G het publiek niet is geïnformeerd over vermeende gezondheidseffecten.

Het Hof van Beroep heeft deze week toestemming gegeven om een zaak die was aangespannen door de anti-5G pressiegroep Action against 5G door te laten gaan .
Het Hof van Beroep besloot dat er twee gronden waren om de zaak door te laten gaan.

De ene was het het vermeende verzuim om het publiek toereikende of doeltreffende informatie te verstrekken over de risico's en over de wijze waarop particulieren de aangevoerde risico's zo mogelijk kunnen vermijden of tot een minimum beperken.

De tweede was ''het verzuim om afdoende en toereikende redenen aan te voeren voor het niet instellen van een procedure om de schadelijke gezondheidseffecten en de risico's op schadelijke gezondheidseffecten van de 5G-technologie te onderzoeken en vast te stellen en/of voor het buiten beschouwing laten van de risico's die blijken uit het beschikbare bewijsmateriaal; en/of het niet voldoen aan de vereisten van transparantie en openheid die van een overheidsinstantie worden verlangd''.

Deze gronden werden voor het Hof aangevoerd als ''een schending van de Human Rights Act 1998 door omissies en tekortkomingen in strijd met de positieve verplichtingen tot bescherming van het leven, de gezondheid en de waardigheid van de mens, waaraan moet worden voldaan door de artikelen 2, 3 en/of 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens''.

Actie tegen 5G beschrijft zichzelf als ''groepen individuen in het hele land, waaronder artsen, wetenschappers en ingenieurs. Zij worden gesteund door advocaten onder leiding van Michael Mansfield QC.

''We hebben onze krachten gebundeld om een juridische procedure te beginnen om het feit aan te vechten dat de Britse regering onvoldoende kennis heeft genomen van de duidelijk vastgestelde gezondheids- en veiligheidsrisico's van draadloze straling en de verhoogde blootstelling als gevolg van de uitrol van 5G'', stelt de groep.

------------------------

The text from Action Against 5G

Update on 5G Legal Action - Help us secure a safer future

We are delighted to announce that the Court of Appeal has today granted permission for our case to proceed on two grounds concerning:

1. The failure to provide adequate or effective information to the public about the risks and how, if it be possible, it might be possible for individuals to avoid or minimise the risks;

2. (a) The failure to provide adequate and sufficient reasons for not establishing a process to investigate and establish the adverse health effects and risks of adverse health effects from 5G technology and/or for discounting the risks presented by the evidence available; and/or (b) failure to meet the requirements of transparency and openness required of a public body.

These grounds advance a breach of the Human Rights Act 1998 by omissions and failings in violation of the positive obligations to protect human life, health and dignity, required to be met by Articles 2, 3 and/or 8 of the European Convention on Human Rights.

The case will now be sent back to the Administrative Court and we await the directions as to the full hearing in due course.

To our wonderful supporters: this is YOUR victory. Without your unerring faith in our case, this would not have been possible.

With eternal gratitude,

Action Against 5G



Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie