Nog een rechter die op de rem trapt bij 5G-mast: KPN moet in Emst eerst met risicofeiten komen

vrijdag, 21 mei 2021 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: www.destentor.nl/veluwe/nog-een-rechter-die-op-de-rem-trapt-bij-5g-mast-kpn-moet-in-emst-eerst-met-risicofeiten-komen~ad30161d/

KPN moet eerst met feiten komen over blootstellingsrisico’s voordat een omstreden 5G-mast in Emst mag worden gebouwd. Dat blijkt uit een tussenvonnis in een rechtszaak die is aangespannen door de Vereniging Milieuzorg Epe. Daarmee trapt opnieuw een lagere rechter op de rem bij de bouw van zendmasten: er mag niet te licht over de gezondheidsrisico’s heen worden gestapt.

Gep Leeflang 19-05-21

Tegen de bouw van 5G-masten in Nederland is vanwege de vermeende gezondheidsrisico’s veel verzet. Sinds april vorig jaar werden meer dan dertig zendmasten in brand gestoken. Dat het mobiele communicatienetwerk risico’s met zich meebrengt, is niet aangetoond. In september stelde de Gezondheidsraad dat er nog te weinig bekend is over de blootstelling aan de straling om te kunnen zeggen of er daadwerkelijk gezondheidsrisico’s zijn. Maar het is ook niet uit te sluiten, voegde het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan er in een advies aan de Tweede Kamer aan toe.

Eerst aantonen
Het kabinet pikte daar als kern uit dat niet is aangetoond dat blootstelling aan de frequentiebanden de gezondheid kan schaden. De uitrol van 5G kan dus doorgaan, kreeg de Tweede Kamer als boodschap. De Vereniging Milieuzorg Epe is blij dat dat KPN nu van de rechter eerst moet aantonen dat de bouw van een mast in Emst geen kwaad kan voor de bewoners van de omliggende woningen, een handvol in dit geval. Dat is een belangrijke kentering, vindt Milieuzorg.

In december trapte de Rechtbank Gelderland ook al op de rem bij de bouw van een zendmast in Haarlo, omdat de rapporten waarop de gemeente Berkelland zich had gebaseerd verouderd (2009) zijn. Voortschrijdend wetenschappelijk inzicht over de gezondheidseffecten maakt dat daar niet langer vanuit kan worden gegaan, aldus de rechter, die stelde dat ook ruim beneden de blootstellingsrichtlijnen verhoogde gezondheidsrisico’s niet uitgesloten zijn. Berkelland ging in februari in beroep en en meldde vorige week de uitspraak niet af te wachten maar de bouw door te zetten.

Repareren
De gemeente Epe heeft de rechtbank laten weten de ‘gebreken’ in de vergunning te zullen repareren. Dat betekent onder meer dat KPN met concrete informatie over de gezondheidseffecten moet komen. Volgens KPN-woordvoerder Stijn Wesselink is die ‘opheldering’ inmiddels gegeven door het aanleveren van meetrapporten van het Agentschap Telecom. ,,Het is nu aan de rechter om een uitspraak te doen.’’

Protesten
Al sinds 2017 probeert KPN de bouw van de 40 meter hoge mast ten zuiden van Epe mogelijk te maken, om het mobiele netwerk daar te verbeteren. Aanvankelijk werd voor Schaveren gekozen. De bewoners van die buurtschap stonden echter op hun achterste benen. Onder druk van hun protesten verlegde KPN de plannen naar een eikenbosje aan de Westendorperheideweg bij Emst, maar ook daar ontstond protest.

Hoewel de bouw van de mast in strijd is met het bestemmingsplan, verleende de gemeente Epe in 2018 de benodigde vergunning. Burgemeester en wethouders mogen dat doen via een zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’. Sindsdien procedeert Milieuzorg ertegen, met steun van een groepje buurtbewoners. De belangenvereniging maakte zich niet alleen zorgen over de gezondheidsrisico’s, maar ook over de gevolgen voor bijvoorbeeld beschermde diersoorten, zoals de das.

Niet onderbouwd
Het college van B en W stelde dat plaatsing van de mast verantwoord is, maar volgens Milieuzorg is dat helemaal niet onderbouwd. Informatie over blootstellingslimieten, waaruit zou moeten blijken dat mensen geen risico lopen, ontbreekt namelijk in de aanvraag. Daardoor kan de vergunning op dit moment inderdaad niet door de beugel, constateert de rechter. Eerst moet worden aangetoond dat de straling voor de omliggende woningen geen kwaad kan.

Het woord 5G wordt in het tussenvonnis niet genoemd. Er wordt slechts gesproken over ‘de bouw van een antennemast’, met als doel ‘het mobiele netwerk in de omgeving van Emst te verbeteren’. Tijdens de zitting in januari bevestigde KPN echter dat de mast ook voor 5G is bedoeld, zegt Milieuzorg-woordvoerster Karin van der Ploeg. Anders zou de mast ook niet nodig zijn, denkt ze, omdat er in het hele gebied al goede 4G-dekking is.

Dat de rechter bewijs wil zien dat op de omliggende woningen ‘aan de blootstellingslimieten wordt voldaan’ betekent dat KPN inzicht moet geven in de effecten van de straling op de gezondheid van mensen, zegt Van der Ploeg. ,,De rechter neemt geen genoegen met het standaard rapportje dat daar tot dusver voor werd gebruikt. Het wordt bovendien niet in z'n algemeenheid maar situationeel bekeken. Dat kan grote gevolgen hebben voor andere plekken waar KPN masten wil plaatsen’’, denkt ze. ,,Wat ik niet weet is hoe hierna aangekeken wordt tegen bestaande masten.’’

Voor de vele links in dit artikel zie de originele versie, de link bovenaanLees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie