5G Scientist Prof. Alexander Lerchl Guilty of False EMF Study Allegations

donderdag, 04 februari 2021 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: beingelectrosensitive.blogspot.com/2021/01/5g-scientist-prof-alexander-lerchl.html
29 jan. 2021
stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-27_Pandora_Adlkofer_REFLEEX_Gericht-Lerchl.pdf
en
www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1662
en
www.microwavenews.com/news-center/german-court-moves-silence-critic-rf-dna-breaks

Professor Alexander Lerchl, die een studie leidt waarin de effecten van 5G op menselijke cellen worden onderzocht (gefinancierd door het Duitse Federale Bureau voor Stralingsbescherming), is door het Duitse gerechtshof Bremen schuldig bevonden aan het verspreiden van valse beweringen over de resultaten van de REFLEX EMF-studie van 2004. Professor Lerchl moet de kosten van de gerechtelijke procedure dragen. Herziening is niet toegestaan.
Het eindvonnis in december 2020 luidt dat de vervalsingsaantijgingen tegen de REFLEX-studie niet meer mogen worden herhaald. Met andere woorden: de resultaten van de REFLEX-studie uit 2004 (gefinancierd door de EU) dat gsm-straling een genotoxisch potentieel heeft, zijn correct.
De REFLEX-resultaten hebben ten onrechte hun wetenschappelijk belang verloren door de aantijgingen van Prof. Lerchl die over de hele wereld zijn verspreid. Deze uitspraak rechtvaardigt de eis dat de resultaten van de REFLEX-studie weer hun oorspronkelijke wetenschappelijke betekenis moeten krijgen. Hier nog even de resultaten op een rij:
* GSM-1800 en GSM-900 veranderen de structuur en functie van genen onder de toepasselijke grenswaarde van 2 W / kg in verschillende menselijke en dierlijke cellen na intermitterende en continue blootstelling. De volgende effecten werden gevonden:
* Toename van enkel- en dubbelstrengsbreuken in het DNA in menselijke fibroblasten, HL60-cellen en granulosacellen van ratten, maar niet in menselijke lymfocyten
* Toename van micronuclei en chromosoomafwijkingen bij menselijke fibroblasten
* Veranderingen in de genexpressie in verschillende celtypes, maar vooral in menselijke endotheelcellen en embryonale stamcellen van muizen. Bij menselijke fibroblasten werd een aanzienlijke toename van DNA-strengbreuken geconstateerd bij een SAR-waarde van 0,3 W/kg.
Deze REFLEX-onderzoeksresultaten zijn anno 2021 direct en indirect bevestigd door andere grootschalige studies, het meest recent door de NTP-, Ramazzini- en AUVA studies. Ook zijn er zo'n 90 peer-reviewed individuele studies.

Nederlandse tekst van Anouk de Bont. Zie verder onze eerdere inhoudelijke analyse uit 2016:
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7506/reflex_rapport%3B_samenvatting_belangrijkste_punten

Zie ook:
www.youtube.com/watch?v=CCpqoP-yfdE

en
www.jacobs-university.de/news/research-project-effects-5g-mobile-communications-human-cells-jacobs-university-bremen

RESEARCH PROJECT ON THE EFFECTS OF 5G MOBILE COMMUNICATIONS ON HUMAN CELLS AT JACOBS UNIVERSITY BREMENLees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie