Het Grondwettelijk Hof in Brussel vernietigt de verplichting slimme meters in Brussel te accepteren

dinsdag, 26 januari 2021 - Categorie: Juridische Informatie

Het Hof vernietigt gedeeltelijk de ordonnantie die de uitrol van slimme meters in Brussel regelt, in zoverre zij elektrogevoelige personen niet voldoende beschermt
Grondwettelijk Hof
PERSBERICHT
ARREST 162/2020

Bron: www.const-court.be/public/n/2020/2020-162n-info.pdf
17 dec. 2020

Het Hof verwerpt het grootste deel van het beroep tot vernietiging dat gericht is tegen de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 juli 2018, die de uitrol van slimme gas- en elektriciteitsmeters in Brussel regelt.
Volgens het Hof is de gedifferentieerde uitrol van de slimme meters, voor bepaalde gebruikers in een eerste fase, redelijk verantwoord. Het Hof oordeelt dat de ordonnantie het recht van de netgebruikers op bescherming van hun persoonsgegevens niet schendt. In zoverre zij niet voorziet in een afdoende regeling voor elektrogevoelige personen en hun niet de mogelijkheid
biedt om de installatie van een slimme meter te weigeren of te vragen dat deze wordt weggehaald, brengt de ordonnantie evenwel een aanzienlijke achteruitgang teweeg in de bescherming van het recht op een gezond leefmilieu. Zij dient dus in die mate te worden vernietigd. Elektrogevoelige personen kunnen bijgevolg, in afwachting van een optreden van de ordonnantiegever waarbij een regeling wordt vastgelegd, de installatie van een slimme meter weigeren of de weghaling ervan vragen.

Voor het volledige persbericht zie de link bovenaan.Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie