Rechtszaak tegen KPN-topman vanwege 5G-straling: ‘Wat hier gebeurt, mag niet mogen’

maandag, 23 november 2020 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: www.ninefornews.nl/rechtszaak-tegen-kpn-topman-vanwege-5g-straling-wat-hier-gebeurt-mag-niet-mogen/
23 nov. 2020

Joost Farwerck, de topman van KPN, is typisch een CEO die mooie praatjes verkoopt aan klanten, maar niet thuis geeft als puntje bij paaltje komt. Dat concludeert de Nationale Bond tegen Overheidszaken uit de rechtszitting waarin Farwerck als gedaagde had moeten verschijnen. “We hopen dat de rechter ook ziet dat er iets grondig mis is.”

Voorafgaand aan de rechtszitting van afgelopen week had Farwerck aan de Rotterdamse rechtbank toegezegd dat hij ter zitting zou verschijnen. De Bond verzocht daarna de rechtbank de zitting rechtstreeks op internet uit te zenden. Farwerck vroeg de rechter deze wens niet te honoreren. Toen die had besloten de uitzending wel toe te staan, trok Farwerck zijn toezegging in.

“De topmannen uit het bedrijfsleven hebben altijd mooie praatjes over transparantie, maatschappelijk verantwoordelijkheid en dat soort zaken. Al die woorden blijken niets waard,” zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. “Als Farwerck op de man af wordt gevraagd om voor de veiligheid van zijn product in te staan, dan duikt hij weg. Hij wil het publiek blijkbaar niet onder ogen komen.”

Verklaring
De rechtszaak die de Bond had aangespannen, draaide om een verklaring die Farwerck niet wil ondertekenen. De Bond had hem en anderen van KPN schriftelijk gevraagd te verklaren dat 5G op geen enkele wijze nadelige effecten heeft of zal hebben op de gezondheid van mensen die aan de straling van het mobiele netwerk worden blootgesteld. Een adviseur van KPN liet daarop weten dat de mensen van het bedrijf ‘geen aanleiding’ zien om de verklaring te ondertekenen.

Naar de knoppen
In de rechtszitting liet een advocaat namens Farwerck weten dat de rechter hem niet kan dwingen tot het ondertekenen van de verklaring. Hier zou geen juridische reden voor zijn. De Bond stelde dat voor het ondertekenen hoe dan ook een dringende, maatschappelijke reden bestaat, mede omdat duizenden wetenschappelijke studies laten zien dat kunstmatige elektromagnetische straling negatieve gezondheidseffecten heeft. De CEO van KPN heeft besloten 5G te activeren en weigert daarvoor de verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor ontstaat de situatie dat mensen worden blootgesteld aan iets waar zij niet om hebben gevraagd en wat hen schade kan toebrengen. Ze hebben geen andere keuze dan die mogelijke schade net zo hoog te laten oplopen totdat ze die op Farwerck dan wel KPN kunnen verhalen. “Maar dan is je gezondheid wel aardig naar de knoppen,” aldus Zwarts. “Wat heb je aan een schadevergoeding als je geen kinderen meer kunt krijgen, kanker hebt of je afweersysteem kapot is?”

Blootstellingslimieten
Van de zijde van Farwerck werd ingebracht dat KPN zich houdt aan de blootstellingslimieten die de overheid aan uitgezonden straling stelt, maar daarmee is volgens de Bond lang niet alles gezegd. De overheid is belanghebbende in deze zaak, betoogde de advocaat van de Bond, aangezien zij zakenpartner is van de telecombedrijven. Deze kopen immers de 5G-frequenties van de overheid. Daarnaast zijn de blootstellingslimieten niet onomstreden. Farwercks advocaat suggereerde dat onder wetenschappers consensus bestaat over de blootstellingslimieten, maar daarmee is die bewering niet ook gelijk waar. De Bond stelt dat tal van ter zake kundige wetenschappers de effectiviteit van de blootstellingslimieten betwisten. Het probleem is dat zij niet aan het woord komen binnen de zogenaamd onafhankelijke adviesorganen van de overheid.

Naar elkaar wijzen
“Wat hier gebeurt, mag niet mogen,” meent Zwarts. Hij denkt dat Farwerck niet de garantie wil geven dat 5G veilig is, omdat er wel degelijk gezondheidsrisico’s bestaan. De advocaat van Farwerck erkende dit ook, alleen zouden die risico’s heel klein zijn. Deze inschatting maken de mensen van KPN niet zelf, aldus Zwarts, dat laten ze over aan de overheid. De overheid, die op haar beurt de verantwoordelijkheid voor de gezondheidsrisico’s bij de telecombedrijven legt. Dit kwam naar voren in een 5G-rechtszaak die eerder tegen de Staat der Nederlanden is gevoerd.

Zwarts: “We hopen dat de rechter ook ziet dat er iets grondig mis is. Wij worden aantoonbaar aan gezondheidsrisico’s blootgesteld en de overheid en KPN zouden geen van beide voor deze risico’s verantwoordelijk zijn. Ze wijzen naar elkaar! Ook de personen binnen de overheid en KPN die de besluiten nemen, zouden niet verantwoordelijk zijn. Hoe kan dit? Het recht is er toch niet voor bedoeld om alles en iedereen buiten schot te houden? Nu al ervaart minstens drie tot zeven procent van de Nederlandse bevolking gezondheidsklachten als gevolg van elektromagnetische straling. Dit percentage ligt nu waarschijnlijk al hoger en zal alleen maar verder stijgen. Is het verdedigbaar dat Farwerck geen garantie voor de veiligheid van 5G hoeft te geven, terwijl steeds meer mensen door elektromagnetische straling in de problemen komen? Dit moet mensen te denken geven, ook de rechter.”

De rechter van de Rotterdamse rechtbank doet op 30 november uitspraak.



Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie