Zitting rechtszaak Wilma de Jong - ‘Behoort mijn lichaam nog aan mij of aan de Staat?’

dinsdag, 20 oktober 2020 - Categorie: Juridische Informatie

Bron 1: stralingsbewust.info/2020/10/01/behoort-mijn-lichaam-nog-aan-mij-of-aan-de-staat-zitting-rechtszaak-wilma-de-jong/
1 okt. 2020

Bron 2: stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/
27 okt. 2020

Hieronder de tekst van de aankondiging (bron 1). Voor het uitgebreide verslag van de zitting zie bron 2. De uitspraak volgt nog.
Op dinsdag 20 oktober om 10:40 uur zal Wilma de Jong haar belang bij de bestuursrechter in Arnhem verdedigen, met dank aan de financiële steun die zij hiervoor heeft mogen ontvangen.
stralingsbewust.info/2019/04/27/rechtspraak-stralingsrisicos-moet-op-de-schop-advocaat-wil-met-mij-strijden-voor-rechtvaardige-zaak-help-je-mee/

“Het gaat mij al lang niet meer om die ene zendmast“, zegt Wilma. “Het gaat erom dat burgers hun stem terugkrijgen. Als je kijkt naar de conclusies in het laatste rapport van de Gezondheidsraad, dan kun je burgers niet langer dwingend stralingsbelasting opleggen. Hoe lichtvoetig de Gezondheidsraad zich ook uitlaat tegenover de media.”

In de eerste alinea van de samenvatting van haar beroepschrift vat Wilma haar pleidooi voor de rechter aardig samen:

“De veiligheidsclaim ICNIRP-limieten, zoals in het antennebeleid gehanteerd, is onhoudbaar. Het merendeel van de wetenschappelijke gemeenschap die zich bezighoudt met onderzoek naar de gezondheidseffecten van EMV, wijst de ICNIRP-limieten als ondeugdelijk af. Omdat de ICNIRP-limieten daarmee controversieel zijn, kunnen deze limieten, alsook de daaruit afgeleide veldsterktes, niet als uitgangspunt worden genomen om mijn belang te bepalen, dan wel af te wijzen, zonder datzelfde belang te schenden. Evenmin kunnen ze dienen om een veilig antennebeleid op te baseren.“

Het uitgebreide beroepschrift is het resultaat van zo’n 4 jaar studie van wetenschappelijke publicaties, overheidsrapporten, wetteksten en jurisprudentie. Nieuwsgierigen kunnen het beroepschrift van 24 februari 2020 en de daarbij behorende uitgebreide toelichting onderstaand downloaden. Alsook een laatste brief aan de rechtbank van 21 september 2020, waarin Wilma aan de rechter, goed onderbouwd, de vraag voorlegt:

“Behoort mijn lichaam nog aan mij of aan de Staat?”

Eerder diende Wilma bij de gemeente Berkelland een zienswijze in over de noodzaak van ‘Witte zones’ en schreef ze een grondig onderbouwde reactie op de internetconsultatie ‘Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode’.

Bij de bestuursrechter is het verzoek ingediend om de zitting van 20 oktober in verband met Corona live te streamen. Meer informatie volgt via
www.stralingsbewust.info/
De zitting wordt op verzoek van de gemeente Berkelland gevoegd met o.a. een beroep van Gelders Landschap.

Bijlagen:
> Beroepschrift W.J. de Jong – Rechtbank Arnhem – 24 februari 2020
stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf
> Nadere toelichting en onderbouwing beroepschrift
stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf
> Brief aan de Rechtbank inzake verweerschrift gemeente – 21 september 2020
stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Reactie-op-verweer-gemeente-beroep-W.J.-de-Jong-aan-Rechtbank-Arnhem.pdf .

Het beroepsschrift heb ik doorgenomen en dat is een buitengewoon gedegen stuk werk.



Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie