Herzieningsverzoek naar Raad van State, KPN kan zendmast bij Zorgvlied nog altijd niet bouwen

zaterdag, 16 mei 2020 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: www.dvhn.nl/drenthe/Herzieningsverzoek-naar-Raad-van-State-KPN-kan-zendmast-bij-Zorgvlied-nog-altijd-niet-bouwen-25665596.html
15 mei 2020

De plaatsing van de enorme zendmast van KPN bij Zorgvlied is toch nog geen gelopen race. De Raad van State, die als hoogste bestuursrechter het licht al op groen zette voor het bouwwerk, heeft een zogenoemd herzieningsverzoek ontvangen.

De mast moet de mobiele dekking in het gebied verbeteren. Begin april wees de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State alle ingediende bezwaren af. Eerder hadden de gemeente Westerveld en de rechtbank Noord-Nederland hetzelfde gedaan.

De uitspraak van de Raad van State is in principe onherroepelijk, zodat KPN met de bouw van de mast zou kunnen beginnen.

Een van de eerdere bezwaarmakers, Pieter Siebesma, heeft de Raad van State nu evenwel een herzieningsverzoek gestuurd. Siebesma, zelf jurist: ,,Een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak is definitief, tenzij er zich nova aandienen. Dat is een term voor feiten of omstandigheden die hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak en die toen bij de indiener van het verzoek niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn. Het moet gaan om gegevens die, als ze eerder bij de Raad van State bekend waren geweest, tot een ander uitspraak hadden kunnen leiden.”

‘Stralingsvluchtelingen’ zijn juist hier gaan wonen
In de zich al een aantal jaren voortslepende bezwaarprocedure tegen de zendmast heeft Siebesma het steeds opgenomen voor een aantal ‘stralingsvluchtelingen’: mensen die zeggen dat ze in Zorgvlied of buurdorp Wateren zijn gaan wonen omdat hier nu nog weinig zendmasten staan.

Zijn eigen vrouw, Astrid de Cock, is zo’n stralingsvluchteling. Zij geeft aan dat ze overgevoelig is voor de door dergelijke masten opgewekte elektromagnetische velden (EM-velden). Als gevolg hiervan kampt ze met onder meer concentratieproblemen, hoofdpijn, misselijkheid en zware vermoeidheid.

De Raad van State stelde een paar weken geleden dat de verwachte straling van de KPN-zendmast bij Zorgvlied onder de internationaal aanvaarde limieten blijft. Siebesma meent dat deze, door de Gezondheidsraad omarmde, stralingsniveaus achterhaald zijn.

‘Bewijs dat straling biologisch effect heeft’
Toen de Raad van State de zaak in december behandelde, wees hij al op een artikel in The Lancet, een gezaghebbend Brits medisch tijdschrift. ,,Er is”, hield Siebesma de rechters voor, ,,groeiend wetenschappelijk bewijs dat straling wel degelijk biologische effecten heeft.”

Hij wil voor het moment niet te veel in detail treden over zijn herzieningsverzoek aan de Raad van State. ,,Maar ik ga onder meer in op het feit dat de wetenschap verdeeld is over de schadelijkheid van EM-velden. Ook heb ik het over de kritiek die er is op de geldende blootstellingsnormen”, vat Siebesma samen.

De Raad van State moet nu eerst beoordelen of de brief van Siebesma aan de voor een herzieningsverzoek gestelde voorwaarden voldoet. Zo ja, dan volgt mogelijk een nieuwe uitspraak. De bouw van de gewraakte mast kan nog altijd niet beginnen.

Imker bang voor effect op zijn bijen
KPN wil de circa 40 meter hoge zendmast dicht bij de dorpsentree van Zorgvlied plaatsen. Het mobiele bereik in deze omgeving laat op dit moment te wensen over en de mast moet daar verbetering in brengen. De genoemde ‘stralingsvluchtelingen’ zijn bang dat het bouwwerk invloed heeft op hun gezondheid.

De mast zou pal voor het erf van imker Dorus Liefting komen. Die klom eveneens in de pen tegen het bouwplan van de provider. Volgens Liefting zal de straling van de mast verwoestend uitwerken op zijn bijenvolken.

Net als collega-jurist Siebesma blijft ook de advocaat van de imker, Maarten Rigter, na de uitspraak van de Raad van State aanhikken tegen de zendmast. Rigter schreef recentelijk een notitie waarin hij de raad van Westerveld oproept alsnog een stokje te steken voor de mast. In Dagblad van het Noorden zette de Utrechtse jurist een week geleden zijn idee uiteen om van Zorgvlied en Wateren een stralingsarm proefgebied te maken.

KPN wil bouw mast doorzetten
In een reactie op het herzieningsverzoek aan de Raad van State laat woordvoerder Marianne Zwart van KPN weten dat de provider de bouw van de gewraakte mast niet wil afblazen. ,,Wij zijn nog steeds van plan de mobiele dekking hier te verbeteren met een nieuwe zendmast.”

Ze zegt dat KPN op dit moment echter weinig anders kan doen dan de verdere juridische procedure afwachten. Het bedrijf houdt op voorhand rekening met verdere vertraging


Lees meer: emls.webnode.nl/news/nederland-herzieningsverzoek-naar-raad-van-state-kpn-kan-zendmast-bij-zorgvlied-nog-altijd-niet-bouwen/ .Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie