Apeldoorn stelt onder druk aansprakelijkstelling besluit 5G netwerk uit

donderdag, 07 november 2019 - Categorie: Juridische Informatie

Bron 1: www.dlmplus.nl/2019/10/08/apeldoorn-stelt-onder-druk-aansprakelijkstelling-besluit-5g-netwerk-uit/
8 okt. 2019

De gemeente stelt onder druk van rechtszaak aanschaf van zenders in lantaarnpalen in Apeldoorn uit. Het gemeentebestuur wilde aanvankelijk de samenwerking met RadioLEDinstallatiebedrijf bekrachtigen, maar stapt terug voor overleg. Stichting Stralingsarm Nederland heeft rechtszaak gestart tegen raadsleden en wethouder van gemeente Apeldoorn. De stichting vindt dat “de weerloze burger tegen zijn/haar wil, blootgesteld wordt aan een medisch en technisch experiment, waarvoor geen mogelijkheid meer bestaat dit experiment te ontlopen.”

Luca van Dinter schrijft ons:

“Op 30 september is door de stichting Stralingsarm Nederland een rechtszaak gestart bij de rechtbank Gelderland tegen een wethouder en 21 gemeenteraadsleden van Apeldoorn. De raadsleden gingen op 26 september akkoord met het monteren van 5G zenders in 300 lantaarnpalen.

Vooraf waren zij door mij, als juridisch adviseur van de stichting, volledig geïnformeerd over de gevaren van 5G, het ontbreken van testen van de veiligheid hiervan en werden zij gewezen op de schade, die een experiment in de openbare ruimte teweeg zou brengen. Dit is een schade waarvoor zij vooraf reeds aansprakelijk gesteld werden. Desondanks weigerden de raadsleden het toepassen van het Voorzorgprincipe en lieten zij de ambitieuze wethouder zijn gang gaan. Immers wilden zij dat Apeldoorn de eerste digitale stad van Nederland zou worden in een wedstrijdje met andere gemeenten als Den Haag, Groningen en Eindhoven.

De aansprakelijkstelling houdt in dat wethouder en raadsleden hoofdelijk (= persoonlijk) financieel aansprakelijk worden gehouden voor schade (emotioneel, psychisch, financieel). Daaraan wordt een schadevergoeding per dag per raadslid gehangen, vermenigvuldigd met het aantal mensen dat ons machtigt om namens hen die claim in te dienen.
Bijvoorbeeld: € 100,- per dag x het aantal gemachtigden. Gerekend vanaf 26 september zou dit op 4 oktober 9 dagen zijn. 9 x € 100 x 50 gemachtigden = € 45.000,-. Dit zou ieder raadslid en de wethouder moeten betalen als de rechtbank van mening is, dat de raadsleden willens en wetens de burgers bloot gesteld hebben aan een experimentele techniek, dat nog niet getest is en waarover de landelijke overheid zelf nog geen beslissing heeft kunnen/willen nemen.

Het contract met de Oostenrijkse producent van de 5G zenders, RadioLed Gmbh (= een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid!) zou op 4 oktober getekend worden. Nu de zaak echter onder de rechter is, wil de wethouder 14 dagen uitstel om de gemeenteraad en het bedrijf opnieuw te raadplegen. (14 dagen extra x € 100,- x 50 = € 70.000,- per raadslid).

Door mensen uit de politiek of in het bedrijfsleven privé in de portomonnee te raken onder het motto ,,wie schade veroorzaakt, moet betalen”, wordt het heel lastig, maar ook heel duur, om de burgers van Nederland proefkonijn te maken van een ongeteste techniek. Ook verschuilen achter zogenaamde blootstellingsnormen helpt niet, want er zijn medische bewijzen dat binnen die limieten al schade optreedt. En waarom heb je überhaupt blootstellingslimieten nodig, als een techniek veilig is?

Wat kun jij doen?
Mee doen door ons te steunen en/of een machtiging te verlenen.Want dan hebben we de voorstanders van 5G echt in de tang. Lees hier hoe.”
www.dereunie.info/documents/5G/Toelichting_juridische_procedures_en_machtigingsformulier.pdf

Stand van zaken invoering 5G

Het probleem is echter dat de beslissing om 5G in te voeren al genomen is door de EU en Nederland zich verplicht heeft om het 5e generatie mobiele netwerk te (laten) installeren.

Eind 2018 heeft het EU parlement en de Raad een Richtlijn (EU) 2018/1972 goedgekeurd tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De Nederlandse burger heeft geen enkele inbreng.

. Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.
. Daarop heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G. Met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
. Als voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel in de Kamer is er een zogenaamde internetconsultatie tot 9 september geweest. Na sluiting van de consultatie wordt het voorstel een wet.
. Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
. De veilingen van de frequenties zal plaatsvinden eind 2019 en begin 2020 en eind 2021/ begin 2022.

Gevaren van 5G

Zonder daar enige zeggenschap over te hebben worden miljoenen mensen met een nieuwe technologie opgezadeld, waarvan de gevolgen voor privacy en gezondheid niet te overzien zijn. Er is geen vrije keus, de uitrol moet 98% dekking krijgen en daarom vinden zij uitrol van 5G ondemocratisch.

Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, stelt dat 5G veilig is. 5G is echter niet getest op risico’s voor de gezondheid aldus de Gezondheidsraad. Wel stelt de Gezondheidsraad dat er onder de zogenaamde ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) blootstellingslimieten voor 3G en 4G geen gevaar is voor de gezondheid, terwijl vele buitenlandse wetenschappers die limieten verouderd en onveilig noemen. Er zijn duizenden artikelen en wetenschappelijke studies die de schadelijke effecten van de straling van elektromagnetische velden (EMV) door het huidige 3G en 4G mobiele netwerk aantonen.

De internationale oproep om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen is al meer dan 100.000 keer ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen.

Om 5G te installeren zullen overal extra antennes geplaatst worden, zoals in lantaarnpalen en bushokjes. Waar blijft dan nog plek voor de mensen die nu al ziek zijn geworden door 3G en 4G? Want met 5G zullen er nergens meer stralingsarme gebieden zijn. De gezondheid van ieder staat op het spel!

Omdat de straling van 5G door de hogere frequenties niet ver in het lichaam doordringt, wordt de stralingsabsorptie in de huid erg sterk. Om 5G te realiseren zullen ook de blootstellingslimieten aanzienlijk verhoogd moeten worden. De verwachting is dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen, ontstekingen en afstervingsverschijnselen zal veroorzaken evenals andere ernstige problemen, zoals melanomen (kwaadaardige huidkanker).

Rob Vellekoop, 8 oktober 2019


Bovenstaande is ook in De Stentor gepubliceerd:
Bron 2: www.destentor.nl/apeldoorn/raadsleden-apeldoorn-krijgen-schadeclaim-van-tienduizenden-euro-s-nee-ik-ben-niet-bang-wel-boos~a30ca279/
2 nov. 2019

Raadsleden Apeldoorn krijgen schadeclaim van tienduizenden euro's: ‘Nee ik ben niet bang, wel boos’

Ruim twintig Apeldoornse politici hebben een schadeclaim aan hun broek hangen van tienduizenden euro's. Een stichting dreigt hen daarmee omdat ze zich niet verzetten tegen de komst van een netwerk voor snel mobiel internet in Apeldoorn. De schadeclaim lijkt kansloos, maar hakt er toch in, zeggen gemeenteraadsleden.

Zie verder het artikel in De Stentor

Gemeentelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid:

Bron 3: vng.nl/portal-privaatrecht/overheidsaansprakelijkheid/strafrechtelijke-aansprakelijkheid
en
vng.nl/portal-privaatrecht/overheidsaansprakelijkheid/nadeelcompensatie

Meer lezen over 5G
https://www.dlmplus.nl/category/5g/Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie