Milieueffectrapportage: Wanneer is m.e.r. of m.e.r.-beoordeling verplicht?

maandag, 12 augustus 2019 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/procedurehandleiding/wanneer-beoordeling/
2019

''Een m.e.r. is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er zijn drie onafhankelijke aanvliegroutes die kunnen leiden tot een m.e.r.-plicht en die u dus alle drie moet toetsen.''


Een procedure waarvan niet duidelijk is of die nu of in de toekomst voor bezwaar maken tegen draadloze communicatie in verschillende vormen gebruikt kan worden, zie bovenstaande link.Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie