Voorzorgsbeginsel: Nederland hielp industrie bij potentiële ondermijning productveiligheid

dinsdag, 18 december 2018 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: www.ftm.nl/artikelen/productveiligheid-vs-innovatieprincipe?share=1
4 dec. 2018

Op initiatief van Nederland werden in 2016 de criteria veranderd waaraan toekomstig EU-beleid wordt getoetst. Het zogenaamde innovatieprincipe werd geïntroduceerd, een idee van de bedrijfslobby, om ervoor te zorgen dat de EU niet te snel hinderlijke regels oplegt omwille van productveiligheid. De Tweede Kamer werd hierover niet geïnformeerd.

-----------------------------------------------------------------------------

. Europa kent het voorzorgsbeginsel.
nl.wikipedia.org/wiki/Voorzorgsprincipe
Dat beginsel vindt zijn oorsprong in het Europese milieurecht en stelt dat je geen zaken moet goedkeuren wanneer er gerede twijfel is dat ze slecht zijn voor mens, dier of milieu. Oftewel: ‘bij twijfel, niet doen’ .

. Het European Risk Forum (ERF),
www.riskforum.eu/
een denktank die voor een belangrijk deel gefinancierd wordt door chemiebedrijven, introduceerde in 2013 het ‘innovatieprincipe’. Volgens de organisatie moet dat tegenwicht bieden aan het voorzorgsbeginsel. Al gauw toonde de Europese Commissie interesse, waarna ook andere zwaargewichten uit de industrie zich bij de lobby aansloten.

. De inspanningen van het ERF kwamen in een stroomversnelling toen Nederland in 2016 een half jaar EU-voorzitter was. Nederlandse bewindslieden namen het voortouw om met de andere EU-lidstaten tot een akkoord te komen over de introductie van het ‘innovatieprincipe’. Terwijl de lobby de hele tijd betrokken was bij het proces, werd de Tweede Kamer hierover niet geïnformeerd.

.Nadat de andere lidstaten akkoord waren gegaan, werd het innovatieprincipe opgenomen in voorstellen van de Europese Commissie. De eerste plannen liggen nu bij het Europees Parlement. Onafhankelijke wetenschappers waarschuwen voor de potentiële ondermijnende werking van het innovatieprincipe ten opzichte van het voorzorgsbeginsel.

. Follow the Money vergaarde in samenwerking met lobbywaakhond Corporate Europe Observatory (CEO) informatie over de totstandkoming van dit nieuwe Europese principe en schreef een reconstructie.

-----------------------------------------------------------------------------

Op 26 mei 2016 schreef Nederland Europese geschiedenis. Op initiatief van onze bewindslieden besloten de EU-lidstaten die dag dat Europese wetten en regels voortaan aan een nieuwe toets worden onderworpen, wat een grote impact kan hebben op toekomstig Europees beleid.

Tot dan toe vormde het voorzorgsbeginsel (‘precautionary principle’) een belangrijk uitgangspunt voor Europees beleid. Dat principe houdt in dat wanneer een beleidsmaatregel ernstige schade kan veroorzaken aan mens of milieu, men beter het zekere voor het onzekere kan nemen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat wanneer het aannemelijk is dat een product de volksgezondheid kan schaden, dat product niet wordt toegelaten.

Maar op die voorjaarsdag in 2016 besloten de Europese staatssecretarissen en ministers die over wetenschap en economische zaken gaan, om daar voortaan een tweede principe naast te zetten: het innovatieprincipe. Het idee: zodra Europese beleidsmakers het voorzorgsbeginsel willen inroepen, moeten ze óók afwegen of ze daarmee niet de innovatieve belangen van bedrijven schaden. Een reconstructie.

Denktank
Invoering van het innovatieprincipe werd gepropageerd door het European Risk Forum (ERF). Deze denktank wordt gefinancierd door bedrijven die minder gediend zijn van strenge regels rondom mogelijk onveilige producten. De ledenlijst bestaat vooral uit chemiebedrijven die opereren op het gebied van plantenveredeling, medicijnen voor vee, brandstoffen en plastics. Ook tabaksgiganten Philip Morris en British American Tobacco stonden tot enkele maanden terug op de lijst. In reactie op de vraag waarom deze bedrijven daarvan zijn verdwenen, meldt ERF dat leden ‘nu eenmaal komen en gaan’.

Zie voor het vervolg van dit lange en interessante artikel de link bovenaan.Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie