Afspraken voor beterere toegankelijkheid van gebouwen

vrijdag, 19 januari 2018 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/01/18/afspraken-voor-beterere-toegankelijkheid-van-gebouwen?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Regeringsnieuws
18 jan. 2018

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), belangenorganisaties van mensen met een beperking en bij de bouw betrokken partijen, slaan de handen ineen om de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om openbare gebouwen, kantoren en woningen. Een actieplan is vandaag door minister Ollongren naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het actieplan volgt uit het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking dat in 2016 door Nederland is geratificeerd. Het verdrag moet de positie van mensen met een beperking verbeteren, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werk, openbaar vervoer en onderwijs. Minister Ollongren voert met het actieplan ook de motie Volp uit. Die vroeg met voorrang een actieplan voor de toegankelijkheid van gebouwen op te stellen.

Met het actieplan zetten partijen in op het vergroten van het bewustzijn over goede toegankelijkheid. Daarvoor is het belangrijk dat mensen met een beperking al vanaf de ontwerpfase bij een (ver)bouwproject worden betrokken. Ook wordt er gewerkt aan het eenvoudig beschikbaar stellen van eenduidige richtlijnen voor toegankelijk bouwen en verbouwen. Verder vraagt het actieplan om meer aandacht in opleidingen voor het thema toegankelijkheid.

Minister Ollongren benadrukt dat het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen een doorlopend proces is, waaraan geen einddatum is verbonden. Uitgangspunt is dat het verbeteren van de toegankelijkheid gebeurt op basis van vrijwillige afspraken tussen partijen. Bij achterblijvende resultaten bekijkt de minister of het nodig is om aanvullende wettelijke voorschriften op te stellen.

Documenten
Kamerbrief bij actieplan 'Toegankelijkheid voor de bouw'
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het actieplan 'Toegankelijkheid voor de bouw'.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2018
www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/01/18/kamerbrief-bij-actieplan-toegankelijkheid-voor-de-bouw/kamerbrief-bij-actieplan-toegankelijkheid-voor-de-bouw.pdf .

Zie ook
Bouwregelgeving
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving

Verantwoordelijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesLees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie