(Persbericht) Phonegate: Nieuwe gerechtelijke procedure tegen het ANFR

vrijdag, 15 december 2017 - Categorie: Juridische Informatie

Bron: arazi.fr/wp2/2017/12/persbericht-phonegate-nieuwe-gerechtelijke-procedure-tegen-het-anfr-en-een-eerste-reactie-op-het-communique-van-nicolas-hulot/
2 dec. 2017, Par Marc Arazi

(Persbericht) Phonegate: Nieuwe gerechtelijke procedure tegen het ANFR en een eerste reactie op het communiqué van Nicolas Hulot.

Eerste reactie op het communiqué van Nicolas Hulot

Toevallig komt onze tweede juridische actie op dezelfde dag als de lancering van een voorlichtingscampagne door Nicolas Hulot, Minister van Ecologische en Inclusieve Transitie, over het correcte gebruik van mobiele telefoons. Onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de overheid mobiele telefoongebruikers informeert over de gezondheidsrisico’s werpt zijn vruchten af. Wij betreuren het echter wel dat het aanvankelijke standpunt van de minister voor een groot deel te wijten is aan het feit dat de industriële sector de gezondheidsrisico’s ontkent. En in tegenstelling tot wat in zijn communiqué staat, lijken de voorgestelde maatregelen ver af te staan van de belangrijke aanbevelingen in het verslag van juli 2016 ‘Blootstelling aan radiofrequente velden en de gezondheid van kinderen’ van het Franse nationale agentschap voor voedsel, milieu en veiligheid op het werk (ANSES).

Wat ons ook opvalt is dat ondanks onze brief van juni 2017 waarin we de Minister verzochten actie te ondernemen in het Phonegateschandaal, Hulot deze moeilijke kwestie nog steeds volledig negeert en geen preventieve maatregelen voorstelt met betrekking tot het gebruik van een mobiele telefoon in contact met het lichaam. Evenmin stelt hij voor om de mogelijkheid te onderzoeken om merken en modellen van mobiele telefoons met SAR-drempels die ver boven de grenswaarden liggen van de markt te halen. Op dit moment is er bij ons dus een zekere teleurstelling over de aanvankelijke positie van Hulot over deze gezondheidskwestie, vooral omdat hij altijd luid en duidelijk heeft verklaard dat hij prioriteit geeft aan de bescherming van de gezondheid van het Franse volk.

Persbericht van 2 december 2017

De strijd om transparantie met het ’Agence nationale des Fréquences ‘(ANFR) is niet makkelijk. Tot nu toe hebben alleen juridische procedures en druk van de ‘Commission d’accès aux documents administratifs’ (CADA) de ANFR op 1 juni 2017 gedwongen cruciale maar onvolledige gegevens over de drempelwaarden voor de bescherming van de gezondheid van mobiele telefoongebruikers vrij te geven. Het is inmiddels zestien maanden geleden en het ANFR heeft nog steeds niet de volledige verslagen met testresultaten vrijgegeven. Dit betroffen metingen van mobiele telefoons die sinds 2012 zijn getest in bijna contact** of in contact met de huid.

Het verslag van ANSES ‘Blootstelling aan radiofrequente velden en de gezondheid van kinderen’, dat op 8 juli 2016 is gepubliceerd, baseert zich echter op de volledige verslagen om er zo bij de overheid op aan te dringen om ‘een indicator te ontwikkelen die de werkelijke blootstelling van gebruikers aan mobiele telefoons weergeeft’ en ‘onder alle omstandigheden te zorgen voor naleving van de wettelijke grenswaarden voor blootstelling ongeacht de gebruiksomstandigheden (om ervoor te zorgen dat zij in contact komen met het lichaam)’.

Omdat tijdens deze zestien maanden het ANFR samen met de overheidsinstanties er alles aan gedaan heeft om de boel te vertragen, zijn we opnieuw gedwongen om juridische stappen te nemen. Gezien het belang om toegang te krijgen tot de testresultaten is gekozen voor een beroepsprocedure, dat op 1 december 2017 bij de Administratieve Rechtbank van Melun is ingesteld.

Cruciale gegevens

De testen die het ANFR heeft uitgevoerd om de mobiele telefoons die op de Franse markt zijn gebracht te controleren worden normaliter uitgevoerd door erkende laboratoria, maar minder vaak door het Agentschap zelf. Deze testen zijn het onderwerp van een uitgebreid meetrapport dat een dertigtal ondertekende pagina’s telt. Deze informatie is van essentieel belang wat de publieke gezondheid betreft.

Om die reden verzoeken we de administratieve rechter tot openbaarmaking van de volledige testresultaten van alle telefoonmodellen van elke fabrikant. Ook willen wij openbaarmaking van alle schriftelijke uitwisselingen (brieven, e-mails) tussen ANFR en ANSES in het kader van het verslag dat ANSES in juli 2016 heeft gepubliceerd.

Wat verbergt het ANFR?

In juli 2016 heeft de directeur-generaal van ANFR, Gilles Bregant dr. Marc Arazi schriftelijk toegezegd alle volledige verslagen in september 2017 openbaar te maken. Volgens Bregant was de lange termijn gerechtvaardigd door de hoeveelheid van de gegevens, namelijk enkele duizenden bladzijden. Tot op heden zijn de volledige verslagen echter nog steeds niet beschikbaar.

Tegelijkertijd hebben we vernomen dat het ANFR in april 2017 een nieuwe adjunct-directeur, Catherine Gabay, in dienst heeft genomen. Zij is belast is met de spectrumdivisie en houdt onder meer toezicht op de controle van de specifieke absorptiepercentages (SAR) van mobiele telefoons.

Het carriereprofiel van Catherine Gabay roept wel vragen op. De afgelopen zeven jaar heeft ze de leiding gehad over de het institutionele en reglementaire directoraat van de Iliad Group en van Free Mobile. Daarvoor had ze zich aangesloten bij de Beweging van Franse Ondernemingen (MEDEF) en het kabinet van het Ministerie van Nationaal Onderwijs. In het hart van het Phonegateschandaal kiest het ANFR ervoor om zijn team te versterken met een ervaren lobbyist die bekend staat om haar publieke posities ten gunste van de industrie.

Stop belangenconflicten

Wij veroordelen ten stelligste het gebrek aan respect voor de neutraliteit die een nationaal agentschap moet hebben met betrekking tot zo’ n belangrijk volksgezondheidsvraagstuk, evenals het overduidelijke belangenconflict om een dergelijke persoon op zo’n positie te zetten

De oorsprong van de term Phonegate ligt bij Pierre Le Hir (Le Monde, 23 december 2016) »Soupçons sur les ondes des téléphones portables ».

Zie ook:
projectcensored.org/phonegate-french-study-finds-9-10-cell-phones-exceed-safe-radiation-limits/?mc_cid=039d46fed7&mc_eid=b4d36088c8 .Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie