Europese Hof: vaccinatieschade hoeft niet bewezen..!

maandag, 10 juli 2017 - Categorie: Juridische Informatie

Bron 1: www.wanttoknow.nl/nieuws/europese-hof-vaccinatieschade-hoeft-niet-bewezen/
Bron 2a: translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=it&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fscenarieconomici.it%2Funa-sentenza-clamorosa-della-corte-di-giustizia-europea-riapre-la-questione-vaccini-e-risarcimento-dei-danni-relativi%2F
Bron 2b: scenarieconomici.it/una-sentenza-clamorosa-della-corte-di-giustizia-europea-riapre-la-questione-vaccini-e-risarcimento-dei-danni-relativi/

juli 2017

In een revolutionair vonnis heeft het Europese Hof van Justitie bepaalt, dat een vaccin als veroorzaker van een ziekte en/of als veroorzaker van fysieke schade mag worden beschouwd, ook al is er GEEN ENKEL WETENSCHAPPELIJK BEWIJS DÁT er een dergelijk verband is..! Dit betekent een deur die opengaat voor de claims van vele tienduizenden ouders van kinderen, die voor dit vonnis, de weg naar een vaccinatie-schadevergoeding afgesloten zagen, nádat hun kind een lange-termijn gezondheidsprobleem had gekregen, volgend op een vaccinatie..!

Het betekent dus dat wanneer vaccins alleen al ‘de schijn tegen hebben’, dat ze de schade aan een menselijk lichaam hebben veroorzaakt, ze wel degelijk daarvan de schuld kunnen krijgen, ZONDER WETENSCHAPPELIJK DIRECTE ONDERBOUWING mits :

1. de ziekte/aandoening/fysieke schade opgetreden is, direct ná de toediening van het vaccin, de vaccinatie.
2. de klager gezond was tijdens en voor het moment van vaccineren en tot slot
3. de ziekte/aandoening/fysieke schade die de klager kreeg, kort ná het toedienen van het vaccin/de vaccinatie, niet voorkomt in de directe familie van de klager.

Een logisch verhaal zou je denken, maar zo was het al die jaren dus niet. Als een farmaceut eenmaal de goedkeuring had voor zijn vaccin, was het hek volledig van de dam. Schade die heel duidelijk voortkwam uit de toediening van het vaccin, bleek door de cowboys van Big Pharma te worden afgedaan als ‘Kan niet dat dit aan het vaccin heeft gelegen, laat de klager (bij de rechtbank) dat maar eens wetenschappelijk bewijzen..” Maar dit nieuwe vonnis geeft dus een veel dichter bij de mensen staande zienswijze weer. Want het is toch common-sense/logisch/voor de hand liggend, dat je het vaccin, of de vaccinatie(procedure) de schuld kunt geven van een verschrikkelijke lichamelijke reactie, die optreed, vlak ná het toedienen van dat vaccin.

Als een perfect gezond kind, zoals we dat in Nederland bijvoorbeeld zagen bij het in-en-in trieste geval van Freek Hagoort (HIER),
www.wanttoknow.nl/nieuws/ombudsman-onderzoekt-dood-na-vaccinatie-freek/
direct ná de vaccinatie op een soort glijbaan terecht komt van blakende gezondheid leidend naar de dood, dan is dit vonnis natuurlijk een ‘Hèhè eindelijk’ voor ouders als die van Freek. Het hof heeft besloten dat dit één van diverse tests is, die ervoor kunnen zorgen, dat er duidelijkheid komt over de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van schade door toegediende vaccins.

Erfelijkheid en het optreden van de symptomen bij andere familieleden is dus een ander punt. Duidelijk, want stel je voor dat flauwte, wegvallen, plotselinge hoge koorts, een ‘normaal en regelmatig’ gegeven is in een specifieke familie, dan kan dit óók een oorzaak zijn van de vermeende bijwerkingen van vaccins/vaccinaties..!

Het Europese Hof, de hoogste rechtspersoon in de EU..
Het Europese Hof heeft haar bepaling in deze zaak gedaan, aan de hand van het geval van een Fransoos, die bekend is met zijn initiatlen J.W., die MS ontwikkelde, één jaar nadat hij het vaccin tegen Hepatitis B had gekregen in 1998. Hij klaagde uiteindelijk in 2006 de vaccin-fabrikant aan, in dit geval Sanofi Pasteur. Helaas is hij niet meer in staat van zijn overwinning te genieten, nog een schadeloosstelling, want hij stierf in 2007.

Een Frans gerechtshof vonniste dat er geen wetenschappelijk bewijs was, dat het Hepatitus-B-vaccin direct de oorzaak was van de Multiple Sclerose, waarop de aanklacht werd verworpen. Vervolgens ging de Fransman en zijn familie in beroep bij de Franse Hoge Raad, die de zaak doorverwees naar het Europese Hof van Justitie. Dit Hof dat er ‘SPECIFIEK EN CONSISTENT BEWIJS’ was, gerelateerd aan de tijdlijn, de gezondheidsstatus van J.W. ten tijde van de vaccinatie en het gebrek aan een M.S-familieverband, dat het vaccin de schuldige is geweest. Zoals je ziet voldeed J.W. dus aan deze 3 criteria.

Het Hof benadrukte dat het bewijs ‘voldoende serieus, specifiek en consistent dient te zijn, om de conclusie te garanderen’. Dit nadat het alle argumenten en aangedragen bewijs van de producent van het vaccin had bekeken. En hoewel het vonnis specifiek terug leidt nu naar J.W., is dit toch een essentiële toekomstige leidraad voor ALLE rechtbanken in de EU, wanneer ze te maken krijgen met soortgelijke zaken.

Wereldwijd is deze ‘ruling’ nu van belang; vaccinatieschades blijven onderbelicht!!
In Japan heeft een groep van 64 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar, een rechtszaak ingediend tegen de Japanse overheid en 2 farmaceuten, voor het veroorzaken van serieuze en lange-termijnreacties op het toedienen van het HPV-vaccin. Deze vrouwen hadden óf het Gardasil- of het Cervarix-HPV-vaccin toegediend gekregen, dat -zoals je weet- is bedoeld om baarmoederhalskanker te voorkomen. Het vaccin is bedoelt voor meisjes van 11 jaar en ouder. Deze groep claimt nu een schadesom van een ruwe € 90 miljoen, voor een reeks van vaccinatie-gevolgen, waaronder zenuwaandoeningen en.. onvruchtbaarheid! De 2 farmaceuten waarover het hier gaat, zijn de fabrikanten van de genoemde HPV-vaccins, Merck and GlaxoSmithKline.

Volgens de advocaten van deze groep Japanese vrouwen was het goedkeuren door de Japanse regering van deze HPV-vaccins, volledig illegaal, doordat zij veel schade kunnen berokkenen en al berokkend hebben! Een gegeven dat al bekend was, vóórdat Japanse overheid met deze HPV-vaccinatiecampagne begon. De beide farmaceuten worden aangeklaag, omdat de HPV-vaccins niet veilig zouden zijn. Masumi Minaguchi, één van de advocaten van de groep vrouwen, hierover: “Het is ons doel om de verantwoordelijkheid van de overheid en de farmaceuten in deze zaak boven water te krijgen. Zódanig dat de rechtbank hierover een uitspraak doet en de slachtoffers verder kunnen leven, met het antwoord op de vraag, wie de schuldige is van hun aandoeningen.”

Opvallend bij het hele verhaal: de Japanse regering had HPV-vaccinatie eerst, in 2013, in haar vaccinatieprogramma opgenomen, maar haalde deze HPV-vaccinaties weer uit dit pakket, toen er rapporten binnen kwamen van heftige lichamelijk reacties op de vaccinaties.. Opvallend, want de Japanse regering had hiervoor geen enkel wetenschappelijk bewijs… En zo zijn we weer terug bij de juistheid van het vonnis van het Europese Hof van Justitie…!!

Zie ook:
www.ninefornews.nl/historische-uitspraak-hof-vaccinatie/ .Lees verder in de categorie Juridische Informatie | Terug naar homepage | Lees de introductie