Gezondheidsraad besteedt in haar werkprogramma 2012 acht regels aan EMV.

woensdag, 21 september 2011 - Categorie: Folders en publicaties

Bron: Gezondheidsraad 21 ssept. 2011

Citaat uit het werkprogramma 2012, pag.33

5.5 Risico’s van elektromagnetische velden

Vooral door de opmars van de mobiele telefonie en andere vormen van draadloze telecommunicatie staat de invloed van elektromagnetische velden en straling op de gezondheid erg in de belangstelling. Ook andere toepassingen – zoals hoogspanningslijnen, elektrische apparatuur en allerhande automatische toegangs- en controlesystemen – roepen van tijd tot tijd vragen op. Het is een vaste activiteit van de Gezondheidsraad om de wetenschappelijke ontwikkelingen nauwlettend te volgen, daarover periodiek te rapporteren en adviesaanvragen te beantwoorden. Hierbij zal de raad nauw samenwerken met het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

Voor het volledige rapport (52 pp.) zie:
www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/A1105_0.pdf .

En u maar hopen dat de ''opgeroepen vragen'' adequaat beantwoord worden....Lees verder in de categorie Folders en publicaties | Terug naar homepage | Lees de introductie