Geheel herziene uitgave van ''Elektrostress & Gezondheid''. (Update met toegevoegde links)

zondag, 01 januari 2012 - Categorie: Folders en publicaties

Gepubliceerd 25 juli 201
Update 1 jan 2012

Gerelateerd artikel: Artikelen/5768

In het voorwoord van de derde druk van het bekende boek ''Elektrostress & Gezondheid'' schrijft de auteur prof.dr.ir. Michiel Haas dat ''er de afgelopen jaren zo ontzettend veel veranderd is op het gebied van met name zenders en de draadloze technieken dat een totale herziening van het boek noodzakelijk was''.
En hij vervolgt: ''Met deze heruitgave is het boek weer wat het altijd geweest is, het standaardwerk over alle informatie die je nodig hebt om zelf keuzes te maken bij het inrichten van je eigen woon- en werkomgeving met betrekking tot alles wat elektrostress zou kunnen veroorzaken''.

Geen woord teveel gezegd, het is een prachtige en zeer complete uitgave geworden. Met een geheel nieuwe indeling van de hoofdstukken, de hoogfrequente elektromagnetische velden apart in een zeer uitgebreid hoofdstuk, en met duidelijke gele kaders voor bijzondere onderwerpen naast rode kaders voor alle tips die horen bij een gezonde elektromagnetische leefomgeving. De tabellen met gegevens zijn aangepast aan de nieuwste SBM norm uit 2008 van de Duitse Bouwbiologie terwijl men ook uitgebreid ingaat op de discussie over de mogelijke schadelijkheid van de draadloze technologie.

Daarbij laten de auteurs (Haas heeft bij deze uitgave als medeauteur Wever aangetrokken) zich niet leiden door strikte wetenschappelijke bewijzen maar meer door het plausibiliteitsbeginsel waardoor de nadruk is komen te liggen op de vele praktijkvoorbeelden van schade door straling van elektromagnetische velden aan flora, fauna en mensen.

De vele kaders met speciale onderwerpen gaan o.a. over het ontstaan van de emissienormen, de risico's van het wonen nabij hoogspanningsleidingen, elektromagnetische velden in auto's, verzekeringsmaatschappijen die de alarmbel luiden, het Interphone-onderzoek en de resultaten van de Zweedse onderzoeksgroep rond Hardell, de vele waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen door buitenlandse overheden, jurisprudentie in binnen- en buitenland en de waardedaling van huizen in de nabijheid van zenders voor mobiele telefonie.

Maar ook worden er oplossingen aangedragen, zoals een methode om een zeer laag blootstellingsniveau te bereiken en een gedegen uitleg over elektro-hypersensitiviteit naast publicaties van de EU die aandringen op verlaging van de straling veroorzaakt door elektromagnetische velden.
De uitvoerige hoofdstukken over laagfrequente elektrische en magnetische velden en het hoofdstuk over statische elektriciteit zijn in deze standaarduitgave geactualiseerd. Kaders o.a. over spaarlampen en de babyfoon (hoeveel zwangere vrouwen c.q. kersverse ouders realiseren zich het gevaar?) maken het boekwerk compleet.

Met de vele tips voor ''elektromagnetische hygiëne'' geven de auteurs een positieve boodschap af. Het is daardoor een positief boek geworden waarbij iedereen voor zichzelf na lezing de persoonlijke verantwoording kan nemen om een apparaat wel of niet te gebruiken, gebaseerd op een feitelijke afweging. De auteurs zijn in die opzet volkomen geslaagd.

Enigszins verscholen in de tekst twee opmerkelijke zaken. Bij de behandeling van het Zwitsers onderzoek hebben de auteurs een geautoriseerde verklaring opgenomen van prof. Zwamborn (leider van het TNO onderzoek en lid van de Gezondheidsraad) dat hij nog steeds volledig achter de resultaten staat van de uitkomsten van het TNO onderzoek uit 2003. En bovendien is er een reactie opgenomen van Dr. E. van Rongen (Secretaris van de Cie. EMV van de Gezondheidsraad) over zijn deelname aan verschillende gremia (o.a. ICNIRP), terwijl de EU dat afwijst

Al met al een spannende uitgave met een toegevoegd explosief Persoonlijk Politiek Statement van de auteurs. Wij roepen de lezers van Stopumts op in ieder geval een exemplaar van het boek te bezorgen op het gemeentehuis in uw woonplaats, zodat de Colleges van B&W en de gemeenteraadsleden eens vollediger voorgelicht worden dan uitsluitend door het Antennebureau.

En superhandig: alle in de tekst (250 pp) genoemde websites, internet- en videolinks zijn met één klik toegankelijk gemaakt voor de lezer op een aparte webpagina: www.nibe.org/elektrostress .

Prof.dr.ir Michiel Haas en Henk Wever MSc.
Elektrostress & Gezondheid.
Derde sterk gewijzigde en aangevulde druk
ISBN: 90-74510-09-4
NIBE publishing, 2011
Postbus 229, NL-1400 AE Bussum
tel. 035-6948233, fax 035-6950042
e-mail: info@nibe.org
internet: www.nibe.org .


Rechtstreeks te bestellen op: nibe.getresult.nl/nl/boekenshop/Electrostress-Gezondheid .
Het boek is ook in de boekhandel verkrijgbaar.

Voor een reportage van de aanbieding van het eerste exemplaar aan Burgemeester Rombouts van Den Bosch (tevens Voorzitter van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden) zie www.nibe.org/?page_id=950 .Lees verder in de categorie Folders en publicaties | Terug naar homepage | Lees de introductie