Belgi

maandag, 23 oktober 2000 - Categorie: Folders en publicaties

Bron: International EMF Alliance 22 okt. 2010

Advies van de Hoge Gezondheidsraad over multiple chemische intolerantie en overgevoeligheid voor elektromagnetische stralen

De Hoge Gezondheidsraad heeft onlangs op eigen initiatief een advies uitgebracht over “Intolerantie of hypergevoeligheid voor fysische en chemische milieufactoren”. De Raad maakte een wetenschappelijke stand van zaken op en brengt aanbevelingen uit voor aanpak en voor het beleid. Het advies steunt op een review van de wetenschappelijke literatuur, uitgevoerd door leden van een werkgroep van deskundigen, waarvan de meesten deel uitmaken van de Hoge Gezondheidsraad naast externe deskundigen.

Het advies werd een zeer actueel, gefundeerd en genuanceerd document over de “beschavingsziekten“ idiopathic environmental intolerance (IEI, vb intolerantie voor elektromagnetische stralen) en multipele chemische intolerantie (MCS, overgevoeligheid aan chemische stoffen).

Auteur: Joke De Backer, afdeling Toezicht Volksgezondheid, team Milieugezondheidszorg, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Enkele citaten:

Moeilijk af te lijnen syndromen…

Multiple chemical sensitivity en idiopathic environmental intolerance voor elektromagnetische velden behoren tot een reeks ziektebeelden die in de literatuur worden samengebracht onder de noemer “functionele somatische syndromen”. Deze syndromen vertonen een grote mate van overlap met o.a. fibromyalgie, hyperventilatie, chronisch vermoeidheidssyndroom, …
De personen die er aan lijden wijten hun klachten aan de blootstelling en hun “overgevoeligheid” aan één of meerdere milieufactoren.
De diagnosecriteria voor dergelijke gezondheidsproblemen staan niet ondubbelzinnig vast. Het “diagnostistisch etiket” dat op de klachten gekleefd wordt hangt nogal af van het specialisme van de arts door wie hij/zij wordt gezien.
Het is beter te spreken over “intolerantie” dan over “overgevoeligheid”. Mensen die aan deze syndromen lijden, hebben namelijk andere symptomen dan de gekende gezondheidseffecten die optreden bij hogere blootstelling.

Elektromagnetische intolerantie

Mensen met “elektromagnetische intolerantie” kunnen onder andere last hebben van gekriebel, brandend gevoel, vermoeidheid, concentratieproblemen, misselijkheid, hartkloppingen, hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen, … De oorzaak van deze symptomen wordt toegeschreven aan elektrische of elektronische toestellen (zoals hoogspanningslijnen, mobilofoniesystemen en draadloos internet), zonder dat er objectieve klinische tekens kunnen worden vastgesteld. De klachten komen reeds voor bij blootstellingsniveaus die veel lager zijn dan die waarop effecten bewezen zijn.

Uit een review van klinische studies waarbij proefpersonen worden blootgesteld aan elektromagnetische velden, kunnen personen die lijden aan deze intolerantie geen elektromagnetische velden detecteren, en vertonen ze ook geen intolerantiesymptomen. De klachten kunnen dus niet worden opgewekt door blootstelling in studie-situaties. Dit soort studies heeft daarentegen wel enkele beperkingen: zo houdt men geen rekening met de tijd die soms voorbijgaat vooraleer symptomen verschijnen.

Mensen met intolerantie voor elektromagnetische straling hebben meer aandacht voor chemische en elektromagnetische prikkels. Zo kan het zijn dat wanneer ze nog maar denken blootgesteld te zijn aan elektromagnetische straling, ze reeds klachten ontwikkelen. Dit gaat volgens sommige studies gepaard met een sterkere activiteit in bepaalde hersenstructuren.

Voor de volledige publicatie zie het onderstaande PDF bestand, met name pag. 13 e.v.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Folders en publicaties | Terug naar homepage | Lees de introductie