Citaat uit de handleiding van de Iphone.

woensdag, 20 oktober 2010 - Categorie: Folders en publicaties

Bron: Handleiding Iphone pagina 8 en 9:

Blootstelling aan radiogolven

De iPhone bevat een radiozender en -ontvanger. Als de iPhone is ingeschakeld, ontvangt en verstuurt deze radiogolven via de antenne.

De antenne voor mobiele telefonie bevindt zich aan de achterkant van het apparaat, in de buurt van de dockconnector.

De antenne voor Wi-Fi en Bluetooth bevindt zich bovenin aan de achterkant van de iPhone.

Deze instructies en voorzorgsmaatregelen zorgen ervoor dat uw mobiele apparaat optimaal presteert en dat de RF-blootstellingsrichtlijnen van de FCC, IC en de Europese Unie niet worden overschreden.

Houd de iPhone met de dockconnector naar beneden in de richting van uw schouder wanneer de ingebouwde audio-ontvanger van de iPhone is ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de antenne zo ver mogelijk van uw lichaam is verwijderd.

Wanneer u met de iPhone een telefoongesprek voert of gegevens draadloos via een mobieletelefoonnetwerk verstuurt, moet u ervoor zorgen dat de afstand tussen de iPhone en uw lichaam ten minste 15 mm bedraagt.

Gebruik bovendien alleen draagtasjes, riemclips en houders die geen metalen delen bevatten en die ervoor zorgen dat de iPhone zich op ten minste 15 mm afstand van uw lichaam bevindt.

De iPhone is zo ontworpen en gefabriceerd dat deze voldoet aan de blootstellingslimiet voor radiogolven (RF-straling) zoals die is vastgesteld door de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), regulerende instanties in Japan, de Europese Unie en andere landen.

De blootstellingsnorm wordt uitgedrukt in een maateenheid die specifiek absorptietempo (SAT) wordt genoemd. De volgende SAT-limieten zijn voor de iPhone ingesteld door respectievelijk de FCC, Industry Canada en de Raad van de Europese Unie: 1,6 watt per kilogram (W/kg), 1,6 W/kg en 2,0 W/

2
Het apparaat is getest door Compliance Certification Services in Fremont in de Verenigde Staten volgens de metingsnormen en -procedures zoals beschreven in FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) en IEEE P1528.1, 21 april 2003 en Canada RSS 102. De iPhone voldoet aan de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden 1999/519/EG.

3
iPhone op 15 mm afstand van het lichaam.

Wanneer de iPhone op minder dan 15 mm afstand van het lichaam wordt gedragen (bijvoorbeeld als u de iPhone in uw broekzak hebt), overschrijdt de SAT-meting van de iPhone mogelijk de blootstellingsrichtlijnen van de FCC.

Als u de blootstelling aan radiogolven wilt beperken, kunt u dit doen door de iPhone minder vaak en minder lang te gebruiken, aangezien tijd een van de factoren is die de mate van blootstelling bepaalt. Een andere factor is afstand: door een handsfree-apparaat te gebruiken en de iPhone verder van uw lichaam te houden, neemt het blootstellingsniveau drastisch af.

Pacemakers
Volgens de Health Industry Manufacturers Association verdient het aanbeveling om altijd ten minste 15 cm afstand tussen een mobiele telefoon en een pacemaker te bewaren om eventuele storing te voorkomen. Personen met een pacemaker dienen de volgende richtlijnen in acht te nemen:

* Houd de iPhone altijd verder dan 15 cm van uw pacemaker vandaan wanneer de telefoon is ingeschakeld.

* Draag de iPhone niet in een borstzak.

* Gebruik het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd om de kans op storing te minimaliseren.__________ NOD32 5547 (20101020) Information __________Lees verder in de categorie Folders en publicaties | Terug naar homepage | Lees de introductie