Jongerenfolder Nationaal Platform Stralingsrisico's

donderdag, 02 april 2009 - Categorie: Folders en publicaties

Heb je last van slaapstoornissen, oververmoeidheid of concentratiestoornissen lees dan deze folder! Zie het bijgevoegde PDF bestand.

Toelichting:

Waarom deze folder ‘Mobiel bellen – voorkom gezondheidsklachten’

Slapeloosheid, concentratiestoornissen, oververmoeidheid - uit meerdere onderzoeken komen aanwijzingen dat deze klachten veroorzaakt kunnen worden door mobiel bellen. Volgens sommige onderzoekers draagt mobiel bellen zelfs bij aan het ontstaan van tumoren. Daarom hebben Stichting Elektrohypersensitiviteit, het Nationaal Platform Stralingsrisico’s en Stichting De Kinderconsument samen een folder uitgebracht over verstandig mobiel bellen.

De folder is bedoeld voor jongeren met ‘’vage” gezondheidsklachten en bezorgde ouders, 70% van de tienjarigen heeft een eigen mobieltje. 95% van de tieners op het voortgezet onderwijs heeft een gsm, en soms zelfs twee. De mobiele telefoon is volledig opgenomen in het dagelijks leven van jongeren. Of dit een goede ontwikkeling is, is de vraag.
‘Ruim eenderde (35%) van de Nederlandse jongeren heeft slaapproblemen of last van stress’. Dit en meer blijkt uit het onderzoek van de Nationale Jeugdraad 'Wat is gezondheid?' dat is gehouden onder 627 jongeren van het Jeugdraadpanel, in opdracht van het ministerie van Jeugd en Gezin.
Meerdere onderzoekers suggereren dat deze klachten veroorzaakt worden of versterkt worden door gevoeligheid voor elektromagnetische velden (straling), zoals van mobiele telefoons.

Wetenschappelijke zekerheid over mogelijke risico’s van mobiel bellen wordt nog niet gegeven omdat onderzoeksresultaten tegenstrijdig zijn. Wel hebben honderden mensen in Nederland die zeggen ziek te worden van mobieltjes zich gemeld bij Stichting EHS. Over de hele wereld melden mensen dezelfde klachten. De overheid in vele landen om ons heen - België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Finland - waarschuwt dan ook voor mogelijke gezondheidsrisico’s van mobiel bellen door jongeren. De Nederlandse overheid doet dit niet! Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) nam daarom, samen met het Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS), het initiatief tot het samenstellen van een folder. Stichting De Kinderconsument heeft de folder opgenomen in haar lespakket ‘Pimp je foon’,(zie www.Pimpjefoon.nl) waarmee duizenden kinderen op de basisschool worden bereikt.

Ontdek het zelf.
Jongeren kunnen, aan de hand van de folder zelf na gaan of ze last hebben van mobiel bellen. Met een paar simpele maatregelen kan de stralingsbelasting sterk worden verlaagd. Door enkele adviezen bijvoorbeeld een week vol te houden ontdekt iemand zelf of de klachten verminderen.

Deze adviezen uit de folder zijn een voorbeeld van hoe men uit voorzorg proportioneel maatregelen kan nemen tegen de mogelijke risico’s van mobiel bellen. Een kleine inspanning nu, kan wellicht grote schade op termijn voorkomen.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:
- Stichting Elektrohypersensitiviteit: www.StichtingEHS.nl e-mail: info@StichtingEHS.nl .
- Nationaal Platform Stralingsrisico’s: www.stralingsrisicos.nl e-mail: info@stralingsrisicos.nl .

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Folders en publicaties | Terug naar homepage | Lees de introductie