België wordt wakker geschud: De brochure over EM-straling (Upd+ Ext +Commentaar Stopumts)

woensdag, 18 augustus 2010 - Categorie: Folders en publicaties

Oorspronkelijk bericht 29 september 2008
Gewijzigd door Stopumts in verband met hernieuwde link: 6 april 2009
Update i.v.m. de actualiteit 18 aug 2010


Bron: Telecompaper.com en Prevent.be

Het Belgische Ministerie voor Volksgezondheid heeft een voorlichtingsbrochure uitgebracht over elektromagnetische straling en mogelijke effecten op de gezondheid. Het veertig pagina's tellende boekje gaat in op de biologische effecten, risicoanalyse, grenswaarden en reglementen in België.
De voor een groot publiek geschreven brochure is gratis te downloaden of te bestellen.

De brochure kan gratis gedownload worden via www.health.belgium.be/eportal/Environment/Electromagneticfields/index.htm .

Citaten en commentaar van Stopumts:

De zeer informatieve en eerlijke folder kenmerkt zich door een opvallend spagaat, enerzijds wil men de burger niet verontrusten, anderzijds vindt men de situatie klaarblijkelijk ernstig genoeg om uitgebreid het voorzorgsprincipe toe te passen door de burger op te roepen voorzichtig te zijn met mobiele telefonie. Enkele citaten uit die folder (met een voorwoord van de Belgische Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx)....De Wereldgezondheidsorganisatie heeft op basis
van experimenteel onderzoek geconcludeerd
dat er geen wetenschappelijke basis is om de
klachten i v m elektrohypergevoeligheid toe te
schrijven aan de blootstelling aan elektromagnetische
velden.....

Een grappige uitspraak, de klachten ivm electrohypergevoeligheid bestaan wel maar mogen niet aan electrohypergevoeligheid worden toegeschreven, maar de folder gaat verder:

.....Volgens de Hoge Gezondheidsraad en wetenschappers
in andere landen is het nodig om
voorzichtig te zijn met de mogelijke risico’s
van niet-ioniserende straling Er zijn een aantal
aanwijzingen voor biologische effecten, en in
bepaalde dossiers zelfs voor gezondheidseffecten
Deze aanwijzingen zijn tegenstrijdig en
vaag, maar sporen toch aan tot waakzaamheid....

België is (in 2008) al verder dan Nederland (in 2010)!

.....Het voorzorgsbeginsel is een van de mogelijke
gedragslijnen om de bevolking te beschermen
tegen mogelijke risico’s Voorzorg is niet hetzelfde
als preventie Men neemt preventieve
maatregelen als het risico goed gekend en
grondig geëvalueerd is Men neemt voorzorgsmaatregelen
in situaties van wetenschappelijke
onzekerheid....

Geheel juist, en dat zou de Nederlandse Gezondheidsraad ter harte moeten nemen!

....Het is voor iedereen, en zeker voor kinderen, aan te raden
om rekening te houden met elementaire regels
om onnodige blootstelling te vermijden door bijvoorbeeld
minder vaak en minder lang bellen....

Als de GGD en het Antennebureau op voorlichtingsavonden eens met bovenstaande uitspraken zouden komen dan zouden ze misschien geloofwaardiger overkomen ipv steeds maar weer te ontkennen dat er iets aan de hand is!

Over DECT telefoons:
....Volgens de huidige wetenschappelijke kennis
houden draadloze telefoons geen risico in voor
de gezondheid Om onnodige blootstelling te vermijden,
volstaat het om het station niet vlakbij de
rust- of werkplaats te plaatsen Een andere optie
is een model van draadloze telefoon te kopen
dat geen signalen uitzendt als de handset op het
basisstation ligt (telefoons zoals Eco DECT)....

Geen risico? Maar voor alle zekerheid dus toch maar voorzichtig zijn met die dingen!

Over Wifi en Laptops:
...Zowel het ‘access point’ als de laptop met wifi
zenden radiogolven uit om data uit te wisselen
De zendvermogens zijn heel klein en worden
als veilig beschouwd. Men kan onnodige blootstelling
vermijden door de volgende eenvoudige
regels te volgen:
Schakel uw draadloze netwerkverbinding
enkel aan als dit nodig is Dit betreft in het bijzonder
de wifi-adapter van uw laptop Anders
zoekt uw laptop continu verbinding met het
netwerk Dat leidt tot onnodige blootstelling
en verkort de levensduur van de accu’s
9Plaats het ‘access point’ niet vlakbij de
plaats waar u lange tijd verblijft....

Ze worden dus als veilig beschouwd (er wordt niet beweerd dat ze veilig zijn!) maar er wordt wel aangeraden alle voorzorgsmaatregelen te nemen tegen onnodige blootstelling! Waarom zou dat moeten?

..... Mogelijk verhoogd risico op kinderleukemie
bij het wonen naast hoogspanningslijnen;
Onzekerheid over gezondheidsrisico’s bij
veelvuldig en langdurig gebruik van gsm;
Mogelijke gezondheidsklachten toegeschreven
aan zwakke elektromagnetische
velden (‘elektrohypergevoeligheid’)....

....op basis van de huidige wetenschappelijke
kennis kunnen gezondheidsrisico’s bij
langdurig en veelvuldig gebruik van de gsm niet
helemaal uitgesloten worden.....

.....Experts – onder andere van de Hoge Gezondheidsraad
– raden iedereen aan om de blootstelling
aan straling van een gsm te beperken....

Dat is nieuws voor de Gezondheidsraad, de GGD en het Antennebureau!
De Belgische overheid geeft meteen nog enkele tips:


.....De volgende eenvoudige tips:

1 Beperk uw beltijd
2 Vergroot de afstand tot uw gsm
3 Stuur berichten in plaats van te bellen
4 Wees voorzichtig op plaatsen met slechte
ontvangst
5. Kies een gsm met een lagere SAR-waarde
6. Bespreek met uw kind de manier waarop het
zijn gsm verstandig kan gebruiken (bijvoorbeeld
berichten sturen of spelen mag, maar bellen
enkel als het echt nodig is, best met het luidsprekertje
aan)
7. Gsm-en en rijden gaan niet samen.....

Dan komt er een opmerkelijk cijfer waar u over na moet denken: hoe kan het dat handsfree bellen het risico op ongelukken 24% verhoogt, terwijl een gesprek met een medepassagier geen invloed heeft? Toch biologische invloed van het EM veld?

.....Het gebruik van een gsm tijdens het
rijden vergroot de kans op een ongeval aanzienlijk:
met 75% wanneer men een gsm in de hand
houdt en met 24% met een handenvrij toestel
(cijfers BIVV, 2000).....


Tot slot nog opbeurend nieuws voor de slachtoffers:
....Al bestaat er op dit moment geen duidelijk uitgestippelde
therapeutische behandeling, het
staat vast dat een goede relatie tussen dokter
en patiënt en de emotionele steun van zijn
omgeving belangrijk zijn...

En vervolgens als klap op de vuurpijl blijkt het document de goedkeuring te hebben van:
.....Prof. Dr. Luc Verschaeve (Universiteit Antwerpen)......
lid van de beraadsgroep ‘Straling en Gezondheid’
van de Gezondheidsraad van Nederland)

Gelukkig is de folder gedrukt op:

.....100% gerecycleerd papier met plantaardige inkt....

Ondanks deze kanttekeningen hulde aan onze zuiderburen die het wél aandurven het publiek van overheidswege eerlijk te waarschuwen tegen de mogelijke gezondheidsgevaren van mobiele telefonie.

QUO USQUE TANDEM ABUTERE, GEZONDHEIDSRAAD, PATIENTIA NOSTRA?

(Cicero)Lees verder in de categorie Folders en publicaties | Terug naar homepage | Lees de introductie