Folders en publicaties


18/11/2020Brochures, folders, websites, facebook sites, meten, saneren, kleding, aarden, e.d.
 
29/04/2016USA: Meer dan 50 tips voor elektromagnetische hygiene.
 
26/10/2015Precaution is better than cure
 
25/07/2014Symptoms of exposure
 
07/04/2014WiFi op school?
 
02/03/2014Get WiFi out of schools campaign
 
23/01/2014WiFi in scholen? een aantal brieven van wetenschappers en medische experts
 
28/11/2013Illustraties: en wie is de baas?
 
01/11/2012He Sint, geen stralend speelgoed voor mijn kind!
 
07/09/2012Verslag 7e bijeenkomst klankbordgroep bij het Kennisplatform EMV verschenen.
 
10/07/2012Nieuwe brochure over WiFi en DECT! Bestel gratis uw exemplaren
 
08/05/2012Documentaire over de gezondheidsschade door de draadloze technologie. Trailer.
 
17/04/2012Nieuwe Nederlandstalige website Wireless Info
 
09/04/2012Zesde publicatie Kompetenzinitiative verschenen. Dringend beroep op verantwoordelijken.
 
19/01/2012Gratis on line publicatie over slimme meters.
 
05/01/2012Elektromagnetische velden en gezondheid: richtlijnen voor de medische praktijk
 
01/01/2012Geheel herziene uitgave van ''Elektrostress & Gezondheid''. (Update met toegevoegde links)
 
18/10/2011Bespreking boek Belgische epidemioloog Luc Bonneux.
 
21/09/2011Gezondheidsraad besteedt in haar werkprogramma 2012 acht regels aan EMV.
 
22/07/2011Kompetenzinitiative publiceert deel 5 brochurereeks over tekort schietende stralingsbescherming.
 
21/07/2011Nieuwe website over gezondheid en straling.
 
11/07/2011Verslag Klankbordgroepbijeenkomst Kennisplatform EMV van 3 februari 2011
 
07/07/2011EHS bulletin nr 34 van de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) is verschenen.
 
08/05/2011Duitsland: Maanduitgave Kompakt van Diagnose Funk verschenen
 
02/05/2011Boek over over de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden
 
02/04/2011Artikel over stralingsbelasting flora en fauna in het tijdschrift Bliss.
 
20/02/2011Boekbespreking: Auteur Gerrit Teule, ‘Wat Darwin niet kon weten’ .
 
02/02/2011Publicaties van de Duitse Kompetenzinitiative.
 
07/01/2011TU Delft: Integrale video-opname van het gastcollege van Prof. Lucas Reijnders.
 
31/12/2010EHS bulletin nr 32 van de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS). (upd + downloadlink)
 
31/12/2010België: Weekblad Humo met dossier gsm-straling. Is het draadloos? Dan moet je je zorgen maken'
 
11/12/2010Vierdelige Britse thrillerreeks over de macht van de mobiele telefoonindustrie
 
25/10/2010Canada: Collegedictaat ''Health Effects of Electromagnetism'' on line.
 
20/10/2010Citaat uit de handleiding van de Iphone.
 
30/09/2010Informeer uw buren over straling in uw woonomgeving.
 
20/09/2010Nieuw boek over EHS (Update van 16 april 2010)
 
27/08/2010Recensie DVD Full signal
 
22/08/2010Wereldgezondheidsorganisatie publiceert haar onderzoeksagenda RF EMV 2010. (Upd+ext).
 
22/08/2010Duitsland: Diagnose Funk publiceert nieuwe uitgave Impuls.
 
18/08/2010België wordt wakker geschud: De brochure over EM-straling (Upd+ Ext +Commentaar Stopumts)
 
10/08/2010Nieuw boek van voormalig Belgisch topambtenaar: Stralingsgevaar! Vervuiling in een gsm-maatschappij
 
24/07/2010Nieuw Engelstalig boek over Dirty Electricity door befaamd Amerikaans epidemioloog.
 
15/07/2010Een prachtige gevangenis ofwel verbannen naar het paradijs. Nieuw boek over stralingsslachtoffers.
 
26/06/2010EHS bulletin no. 30 verschenen
 
15/06/2010Publicatie ''Mobieltjes en hersenkanker'' door bekende auteurs van Huffelen
 
11/06/2010Verenigde Duitse Burgerinitiatieven publiceert haar eerste maaandelijkse rondbrief.
 
09/06/2010Film Full Signal nu verkrijgbaar op DVD
 
05/06/2010Download en leest u het boek van Dr. Robert C. Kane - Cellular Telephone Russian Roulette! (+ links)
 
01/06/2010Nieuw tijdschrift IMPULS van het verenigd verzet in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.
 
16/04/2010Nieuw Engelstalig boek over elektrogevoeligheid gepubliceerd.
 
28/03/2010EHS bulletin no. 29 verschenen
 
16/03/2010Publicatie over Electrosensibiliteit in het Bitje Maart 2010
 
04/02/2010Nieuw Engelstalig boek over de bedrieglijke voorstelling van zaken m.b.t. mobiele telefonie.
 
29/01/2010ICNIRP publicatie: Exposure to HF Electromagnetic Fields, Biological Effects, Health Consequences
 
19/01/2010Boek ''Help! De kerktoren geeft straling'' verschenen + een ingezonden brief met een reactie
 
14/01/2010Poster en badge EHS voor gebruik in openbaar vervoer.
 
13/12/2009EHS bulletin no. 28 verschenen
 
10/12/2009Film ''Full Signal'' over de gezondheidseffecten van mobiele telefonie. (Upd + verslag)
 
16/10/2009Nieuwe Duitse brochure: Emissienormen, waarom ze schaden, niet beschermen, toch in stand blijven.
 
20/09/2009EHS bulletin no. 27 verschenen
 
10/09/2009Rapport van de Environmental Working Group over de (beperking van) de risico's
 
02/09/2009BRD: Nieuwe publicatie van de Kompetenzinitiative over de uitwerkingen van EM velden op dieren.
 
28/08/2009Sunflowerpamflet om omstanders te waarschuwen voor de overlast die zij veroorzaken door electrosmog.
 
25/08/2009Nieuwe uitgave van Het Bitje over de meetbaarheid van elektrosensitiviteit
 
03/08/2009Nieuwe uitgave Rewire-me
 
19/06/2009Memorandum van de Duitse Kompetenzinitiative. (Upd)
 
29/05/2009Engeland: E-magazine over Electrosensitivity van de Radiation Research Trust
 
14/05/2009Nieuwe Duitstalige Brochure: ''''Lichaamscellen onder stress van straling.
 
04/04/2009Duitse brochures Kompetenzinitiative nu ook beschikbaar in Engelse vertaling
 
02/04/2009Jongerenfolder Nationaal Platform Stralingsrisico's
 
26/03/2009Engelstalige brochure over elektro-overgevoeligheid.
 
13/02/2009Nieuwe publicatie van de Kompetenzinitiative over de Emissienormen.
 
20/01/2009Passieve GSM-straling = passief roken
 
09/12/200810 Adviezen om medisch verantwoord om te gaan met een GSM
 
28/11/2008Zwitserland; Stad Zürich waarschuwt met folder voor gezondheidseffecten Mobiele telefonie. Upd+Ext
 
18/11/2008Frankrijk waarschuwt voor GSM-straling bij kinderen, Pocketinfo.nl (Updated)
 
17/11/2008Folder van het Nationaal Platform Stralingsrisico's
 
16/10/2008Duitsland: Voorpublicatie uit brochure van het Competentie-Initiatief (upd+Ext)
 
23/09/2008Die Gefährdung und Schädigung von Kindern
 
18/09/2008Nog een duitstalige publicatie
 
15/07/2008Folder Toronto, Canada
 
04/05/2008Folder van de WHO
 
20/04/2008Russische folder
 
16/04/2008Presentatie Vlaams Parlement
 
11/03/2008Elektromagnetische velden verborgen milieuvervuilers? Fictie of realiteit?
 
11/01/2008Folder: Mobiele telefoon, van Het Nationaal Platform Stralingsrisico's
 
16/11/2007Nieuwbrief november 2007 - Straling: Mens en Gezondheid
 
09/11/2007Folder Belgie
 
30/10/2007Adviezen mobiel telefoneren
 
05/10/2007Nieuwbrief oktober 2007 - Straling: Mens en Gezondheid
 
30/08/2007Model voor folder van Straling: Mens en Gezondheid, september 2007
 
28/04/2007Zweedse brochure
 
28/02/2007Model voor Burgeriniatief uit Brummen
 
10/01/2007Huis-aan-huis folder Amsterdam Zuideramstel
 
01/12/2006Flyer voor artsen van de Ärztekammer für Wien
 
18/07/2006Ecolog EMF-Handbuch
 
28/04/2006Overzicht epidemiologische onderzoeken m.b.t. zendmasten
 
02/04/2006Kwaad kan het niet, maar wees voorzichtig!
 
15/01/2006Oostenrijks ministerie van Gezondheid waarschuwt voor gebruik mobiele telefoon
 
04/08/2005Scientific research concerning human well-being and health in the vicinity of phone masts
 
08/07/2005Model voor een hand-out bij demonstraties (ingezonden)
 
30/06/2005Overzicht provocatie onderzoeken m.b.t. zendmasten (Nederlandstalig)
 
13/02/2005Overzicht aanwijzingen dat straling van GSM- en UMTS zendmasten schadelijk is
 
18/10/2004DECT huistelefoon folder
 
17/10/2004Folder voor flatbewoners
 
17/10/2004Flatformulier sjabloon
 
17/10/2004StopUMTS Folder A4
 
17/10/2004StopUMTS Folder A5
 
17/10/2004Stralingsthermometer
 
23/10/2000Belgi
 


Terug naar homepage | Lees de introductie