Hartmonitoring via een 'Hartwacht' app voor verzekerden Zilveren Kruis

zaterdag, 11 juni 2016 - Categorie: Berichten Nederland

http://www.medicalfacts.nl/2016/06/10/hartmonitoring-app-verzekerden-zilveren-kruis/
10 juni 2016


Hartpatiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis krijgen vanaf deze maand de beschikking over ‘HartWacht’, een 24-uurs telecardioloog op hun smartphone of tablet. Dit maken Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en zorginnovatiebedrijf FocusCura bekend in een gezamenlijke verklaring tijdens de Europese eHealth Week in Amsterdam.

Met deze eHealth-toepassing heeft Nederland een Europese primeur.

Onnodige ziekenhuisopnames voorkomen
Patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen of cardiovasculaire problemen verkeren continu in onzekerheid over het functioneren van hun hart. Regelmatig leidt dit tot spoedbezoeken aan de arts of, in het slechtste geval, een ambulancerit naar de spoedeisende hulp.

Dr. Tulevski, cardioloog en mede-oprichter van Cardiologie Centra Nederland (CCN), is dit een doorn in het oog: “Als patiënten goed op afstand gemonitord worden, zijn veel van dit soort ziekenhuisopnames te voorkomen. Wij hebben al eerder proeven gehouden met apparatuur om patiënten thuis te laten meten. Die proeven waren weliswaar succesvol, maar altijd kleinschalig vanwege gebrek aan financiering. Daar komt nu verandering in.”

HartWacht
In samenwerking met zorginnovatiebedrijf FocusCura ontwikkelde Dr. Tulevski het concept HartWacht.

“Patiënten van CCN kunnen hun eigen dossier al inzien”, legt Dr.Tulevski uit. “Daar komt nu een speciale app bij, waarmee je vanuit huis zelf vitale waarden zoals bloeddruk, gewicht en ritmestroken kunt insturen via gekoppelde meetapparatuur. Is er iets aan de hand of voelt de patiënt zich onzeker, dan wordt het CCN gewaarschuwd en is er mogelijkheid tot videocontact. En mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan de patiënt direct terecht bij een van de lokale CCN-klinieken.”

Apps voor thuismeting en risicoanalyse
HartWacht werkt op basis van de FocusCura apps ThuisMeten en BeeldBellen. Deze medische apps maken het mogelijk om videocontact te leggen, en opdrachten voor thuismeting van waarden zoals bloedruk, gewicht of hartslag op gestructureerde wijze te verstrekken aan patiënten. Via de apps sturen zij hun metingen in en wordt er contact opgenomen als er verslechtering optreedt. Ook wordt de gemeten data direct aan het CardioPortal toegevoegd, het online elektronisch patiëntendossier van CCN en heeft de patiënt toegang tot specifieke zelfmanagement informatie.

Vergoed door Zilveren Kruis
Patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis krijgen de zorg op afstand, evenals de hiervoor benodigde apps en thuismeetapparatuur, op medisch voorschrift vergoed. Zilveren Kruis en CCN beogen vermijdbare ziekenhuisopnames en verergering van klachten bij patiënten in een vroeg stadium te voorkomen. Hiervoor werken de CCN cardiologen nauw samen met huisartsen en ziekenhuizen rond haar klinieken.

Meer vrijheid
Zilveren Kruis was al langer op zoek naar mogelijkheden om eHealth grootschalig voor haar verzekerden mogelijk te maken, vertelt Olivier Gerrits, , directeur zorginkoop : “Wij juichen vernieuwing toe. Ons doel daarbij is l de allerbeste patiëntenzorg faciliteren. Met HartWacht voorkomen we vroegtijdig klachten. En minstens zo belangrijk is dat patiënten een gerust gevoel hebben dat er iemand is die hun situatie kent en een oogje in het zeil houdt. Patiënten krijgen meer vrijheid en meer regie over hun eigen leven. Dat wil Zilveren Kruis graag voor veel meer verzekerden mogelijk maken.

Minister Schippers
In 2014 stuurde Minister Schippers een brief naar de Kamer met drie doelen die binnen vijf jaar gerealiseerd moeten zijn: 80% van de chronisch zieken heeft online toegang tot zijn of haar dossier, 75% kan zelf thuis metingen uitvoeren en 100% kan via een beeldscherm met de zorgverlener communiceren.

Met hun gezamenlijke initiatief realiseren Zilveren Kruis, CCN en FocusCura deze drie doelen nu al in één klap voor een grote groep patiënten. Daarmee lijkt er sprake te zijn van een belangrijke doorbraak op het gebied van eHealth.

En dat communiceren met de zorgverzekeraar gebeurt dan zeker draadloos? waardoor je de hartklachten (en evt. andere klachten) verergert?Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie