Persbericht: Studie VS: mobiel bellen veroorzaakt kanker bij ratten

donderdag, 02 juni 2016 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.perssupport.nl/persbericht/99671/studie-vs-mobiel-bellen-veroorzaakt-kanker-bij-ratten
30 mei 2016


Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling

Onderzoekers regering leggen link met gezondheidseffecten op mensen

Nuenen/Chicago, 31 mei 2016 - Onderzoekers in dienst van de Amerikaanse regering hebben voor het eerst een verband aangetoond tussen mobiel bellen en kanker. Uit een jarenlange wetenschappelijk studie van het National Toxicology Program (NTP) , onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid, blijkt dat de straling van mobiele telefoons (RFR) bij ratten hersen- en hartkanker kan veroorzaken.

De onderzoekers stelden in een laboratorium in Chicago duizenden ratten twee jaar lang, gemiddeld 9 uur per dag bloot aan twee soorten straling die gebruikt worden in het mobiele telefoonverkeer. Ze vonden tot 3,3 procent meer tumoren in de hersenen en tot 6,6 procent meer tumoren in het hart, alleen bij mannelijke ratten. Het ging om zeldzame glioma's (tumoren van de gliacellen in de hersenen) en maligne schwannoma van het hart (tumoren van de Schwanncellen, die zich ook op de gehoorzenuw kunnen ontwikkelen). In de niet blootgestelde controlegroep kwamen deze tumoren niet voor.

Gezien het toenemende gebruik van mobiele telefoons wereldwijd kan elke lichte toename van aandoeningen door RFR-straling grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid, aldus het NTP. De onderzoekers benadrukken dat de tumoren die in het hart en de hersens van de ratten zijn gevonden van hetzelfde type zijn als die gevonden zijn in andere epidemiologische onderzoeken.
Het onderzoek ondersteunt daarmee de conclusie die het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) in 2013 trok. Namelijk dat RFR-straling bij veelvuldig gebruik van mobiele telefoons in principe kankerverwekkend kan zijn voor mensen. Daarom vroeg de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de NTP nader te onderzoeken of RFR kankerverwekkend dan wel toxisch is. De resultaten van de studie zijn door andere experts bekeken en becommentarieerd, maar dat veranderde niets aan de conclusie.

De studie is nog niet afgerond, maar het NTP bracht de voorlopige resultaten naar buiten toen de eerste conclusies via internet bekend werden en media erop doken. In Amerika zorgde het bericht voor veel ophef in de media. De Wall Street Journal bracht het verhaal onder de kop 'Cellphone-Cancer Link Found in Government Study' en concludeerde dat jarenlang peer-reviewed onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen de straling die mobiele telefoons uitzenden en twee soorten tumoren bij ratten. ,,Een explosieve uitkomst in het jarenlange debat over de mogelijke gezondheidseffecten van mobiele telefoons,'' aldus de Wall Street Journal.

Volgens de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, die het nieuws in Nederland onder de aandacht wil brengen, is het onderzoek met name alarmerend omdat er stralingsniveaus zijn gebruikt die geen opwarmeffecten veroorzaken. Nederlandse normen voor elektromagnetische straling zijn namelijk op dat laatste gebaseerd.

Voor verdere info zie:
Berichten%20Internationaal/9962/cell_phone_radiation_boosts_cancer_rates_in_animals%3B .


En ook een persbericht over dit onderwerp van onze Belgische medestrijders:

Persbericht Beperk de Straling (28/05/2016)

Baanbrekend onderzoek Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door gsm

Een nieuwe studie van de Amerikaanse overheid zal een grote impact hebben op het reeds lang bestaande debat over de link tussen gsm-straling en kanker. De internationale pers berichtte hier reeds uitgebreid over.

Op 26 mei 2016 werden de resultaten vrijgegeven van een grootschalige studie uitgevoerd binnen het 'National Toxicology Program (NTP), een gerenommeerd onderzoeksinstituut verbonden aan het Amerikaanse ministerie van gezondheid. De studie is één van meest diepgaande die tot op heden plaatsvond.

2.500 ratten werden over een periode van 2 jaar al dan niet gedurende bepaalde periodes aan gsm-straling blootgesteld.

De ratten blootgesteld aan straling, bleken hogere ratio's te hebben van twee specifieke types zeldzame kankers: glioma's (tumoren van de gliacellen in de hersenen) en maligne schwannoma van het hart (tumoren van de Schwanncellen, die zich ook op de gehoorzenuw kunnen ontwikkelen).

Bij de niet-blootgestelde ratten kwamen deze tumoren geheel niet voor.

De onderzoekers zien hierin een grote reden tot bezorgdheid, omdat deze resultaten eerdere studies (op cellen, proefdieren en epidemiologische onderzoeken bij mensen) bevestigen die erop wijzen dat gsm-straling inderdaad deze specifieke types van tumoren lijkt te bevorderen.

Dat dit door toeval verklaard kan worden is zeer onwaarschijnlijk volgens Robert Melnick, één van de verantwoordelijken van de studie.

De studie vond ook dat hoe intensiever de straling was waaraan de ratten werden blootgesteld, hoe hoger de kans op tumoren.

De Amerikaanse overheidsagentschappen voor gezondheid (FDA) en telecommunicatie (FCC) bekijken momenteel hoe de bevolking zal worden ingelicht over de mogelijke risico's door gsm-straling.

---------------
Meer informatie en enkele citaten vindt u terug op onze website.
.
---------------

Goed om weten:

• In 2011 classificeerde het International Agency for Research on Cancer (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, gsm-straling reeds officieel als 'potentieel kankerverwekkend' (categorie 2B). Deze nieuwe studie vormt nu echter een extra argument voor de wetenschappers die al enige tijd pleiten voor een classificatie in categorie 2A, ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’.

• Een recente Australische studie die beweerde geen link tussen gsm en kanker te vinden over een periode van 30 jaar werd sterk bekritiseerd vanuit wetenschappelijke hoek, zie
http://www.beperkdestraling.org/1213-kritieken-op-de-austra…

• Smartphones zorgen in tegenstelling tot de vroegere modellen gsm's voor een quasi continue blootstelling aan straling, met name door de mobiele internetverbindingen (mobiele data/internet en wifi) die bij veel mensen continu ingeschakeld staan en hebben dus een nog grotere potentiële impact op de volksgezondheid.

• Ook tablets zijn een bron van bezorgdheid, daar zij een stralingsblootstelling genereren die gelijkaardig is of zelfs hoger dan bij een gsm-gesprek en eveneens zeer dicht bij het lichaam worden gehouden, zie onder meer deze metingen: http://www.beperkdestraling.org/stralingsmeting-ipad.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie