UMTS-mast niet in Gilze en Rijen, BN DE STEM

zaterdag, 04 maart 2006 - Categorie: Berichten Nederland

3 maart 2006

Door Agnes de Goede

Vrijdag 3 maart 2006 - GILZE EN RIJEN - Er komen voorlopig geen UMTS-masten binnen een straal van vierhonderd meter van woningen in de gemeente Gilze en Rijen. Er lagen plannen om een mast in de Pastoor Gillisstraat in Rijen en de Jagilstraat in Gilze geschikt te maken voor UMTS. Ook aan de Zwarte Dijk in Rijen zou een gsm/umts-mast komen. De gemeenteraad sprak zich een tijd geleden al uit tegen het plaatsen van UMTS-antennes in de buurt van woningen. Het college gaat zich hier tijdelijk bij neerleggen en wacht de resultaten af van een groot onderzoek dat in Zwitserland loopt. In dit onderzoek worden de effecten van UMTS-straling onderzocht.

''Tot die tijd leggen wij ons bij het verzoek van de raad neer. De raadsleden hebben hun ongerustheid geuit over de masten. We werken niet mee aan het plaatsen van nieuwe antennes en geven geen vergunningen'', stelt wethouder Rennie Brouwer (Kern-75, Economie). Dat betekent overigens niet dat er geen masten geplaatst kunnen worden. ''KPN kan bezwaar maken en een rechtzaak beginnen'', stelt de wethouder.

Als het Zwitsers onderzoek uitwijst dat umts niet schadelijk is, gaat het college opnieuw de zaak bekijken. ''We leggen het verhaal dan opnieuw neer bij de raad.'' De opstelling van de gemeente wordt ook veroorzaakt door de komende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Dr Aukes van het comit Gilze en Rijen Stralingsvrij zijn omwonden niet blij met de komst van de masten. En omwonenden zijn kiezers.

Of Aukes gerustgesteld is nu het college heeft besloten geen masten te gaan plaatsen? ''Gedeeltelijk''. Maar het kan ook uitstel van executie zijn. ''We moeten er op blijven hameren dat umts schadelijk is''.

Dat deed de actiegroep deze week nog. De leden hebben vorige week een dossier overhandigd aan de wethouder. Daarin zijn onder meer onderzoeken en tips opgenomen. ''En er bestaat een kans dat er de komende regeerperiode een nieuwe wethouder komt. Hopelijk van de PvdA.'' De PvdA is tegen UMTS. De partij kwam al eens met een motie om het plaatsen van UMTS-antennes in de gemeente voorlopig tegen te gaan.

De inmenging van de gemeente bij het plaatsen van UMTS-masten is beperkt tot het verlenen van een bouwvergunning. De eigenaar of gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade van UMTS-straling.

Toch blijven er zorgen. Zo wil het ministerie van Binnenlandse zaken een C2000-mast plaatsen bij de waterzuiveringsinstallatie aan de Dongense Weg. ''De stralingscapaciteit van dit verbindingsnetwerk voor brandweer, politie en ambulance is nog sterker dan van UMTS. Er is daar geen directe bebouwing maar er wonen wel enkele bewoners uit de directe omgeving in het stralingsgbied Er is dus alle reden voor ongerustheid'', stelt Aukes.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie