‘Gezondheid Tweede Kamerleden in gevaar’; persbericht en publicaties; Skepsis

maandag, 02 mei 2016 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.perssupport.nl/persbericht/98986/gezondheid-tweede-kamerleden-in-gevaar
28 april 2016


Dit is een origineel bericht van Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling
Onderzoek toont te hoge elektromagnetische straling in parlementsgebouw

Den Haag, 28 april 2016 - Kamerleden worden in het Tweede Kamergebouw in Den Haag blootgesteld aan een te hoge dosis elektromagnetische straling, zo blijkt uit onderzoek. Daarom lopen ze een verhoogd risico op gezondheidsklachten, zoals onvruchtbaarheid, diabetes, Alzheimer en kanker. Ook de kinderen van politici en ambtenaren lopen gevaar omdat direct onder twee zendmasten op het dak van de Tweede Kamer een kinderdagverblijf is gevestigd.

Dat stelt de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, die het onderzoek heeft laten uitvoeren. De stichting liet een gespecialiseerd bureau in maart metingen doen naar de vermogensdichtheid van hoogfrequente elektromagnetische straling van zendmasten en steunpunten voor mobiele telefonie, wifi en draadloze telefonie op een viertal werkplekken en in de directe omgeving daarvan.
Op die werkplekken werden stralingsniveaus tot 3000 microwatt per vierkante meter gemeten, voornamelijk afkomstig van twee plafondantennes in de hal, die als steunzender voor mobiele telefonie fungeren. Daar reikt het stralingsniveau tot 150.000 microwatt per vierkante meter. De aanwezige wifi-straling zorgde voor uitschieters tot boven de 1000 microwatt per vierkante meter. Op de werkplek met de minste straling werden nog niveaus tot 200 microwatt per vierkante meter gemeten.
Hoewel de Nederlandse veiligheidslimiet van 10.000.000 microwatt per vierkante meter niet wordt overschreden, overschrijden deze waarden fors de niveaus die internationale wetenschappelijke onderzoekers en instanties als veilig zien. Zo adviseert de Raad van Europa een bovengrens van 106 microwatt per vierkante meter en gaat de SBM-2015 (Standard der Baubiologische Messtechnik) richtlijn voor bouwbiologie uit van maximaal 10 (veilig) tot 1000 (extreem zorgelijk) microwatt.
,,De Nederlandse veiligheidsnorm kijkt alleen naar de opwarmingseffecten op het lichaam, terwijl uit duizenden wetenschappelijk publicaties blijkt dat straling ook allerlei biologische processen beïnvloedt,'' legt Peter van der Vleuten van het kenniscentrum uit.

Blootstelling aan elektromagnetische straling wordt wereldwijd in verband gebracht met allerlei gezondheidsklachten zoals elektrohypersensitiviteit (EHS), slapeloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid, nervositeit en concentratieproblemen. Maar ook met onvruchtbaarheid en neurodegeneratieve aandoeningen als Alzheimer. Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde in 2011 dat zendsignalen van mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend zijn.
De wetenschappers brengen de verhoogde blootstelling ook in verband met de explosieve stijging van astma, allergie en ADHD onder kinderen en burn-outklachten onder werknemers. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt verder dat laag frequente magnetische velden de kans op leukemie vergroten.
Onlangs toonden wetenschappers in de Saoedische hoofdstad Riyad een verband aan tussen een verhoogde kans op diabetes onder schoolkinderen en de blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische golven van zendmasten voor mobiele telefoons. Daar werden stralingsniveaus gemeten van 19 en 96 microwatt per vierkante meter.
Van der Vleuten is ook bezorgd over het kinderdagverblijf in het Tweede Kamergebouw. ,,Dat zit direct onder twee zendmasten. Dat is vragen om problemen,'' stelt hij. Hij wijst op wetgeving in Frankrijk, waar sinds vorig jaar het gebruik van wifi in de kinderopvang verboden is vanwege de elektromagnetische straling. Van der Vleuten heeft de Kamerleden geïnformeerd over het onderzoek, maar nauwelijks reactie gekregen. ,,Struisvogelgedrag,'' noemt hij dat. ,,Hun eigen gezondheid en dat van hun kinderen is in het geding en dan nog steken ze hun kop in het zand.''

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van der Vleuten van de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling
Mob: 06-51578934
E-mail: peter@vandervleuten.net
Het onderzoeksrapport is op aanvraag toe te zenden.Commentaar StopUMTS
Met de kwalificatie ''Struisvogelgedrag'' zijn we het eens. De Tweede Kamer negeert alle signalen die wijzen op gezondheidsproblemen veroorzaakt door i.h.b. de straling van draadloze communicatie. Zoals bijv. vorig jaar met de in de Tweede Kamer aangeboden petitie:
pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf
met daarin 50 pagina's schrijnende verhalen van EMV slachtoffers. Dat telt niet voor de Kamerleden, zolang er maar aan verdiend wordt. Alle signalen uit het buitenland waar voorzorgsmaatregelen genomen worden, zie:
pdf/Compilatie-RF-straling-april-2016.pdf
tellen evenmin mee.
De commissie EMV van de Gezondheidsraad zorgt wel namens de telecombedrijven voor het alibi voor de Kamerleden om niets te doen. Wel verwonderlijk trouwens dat ze zo dom zijn hun eigen kinderen en die van medewerkers onder twee zendmasten te zetten.


Zie ook de publicaties in diverse media:
www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/04/gezondheid-tweede-kamerleden-in-gevaar ,
zie ook de ingezonden reacties bij deze link,

verder, met een mooie titel
denhaagfm.nl/2016/04/28/dat-verklaart-een-hoop-tweede-kamerleden-krijgen-teveel-elektromagnetische-straling/ .

en in het Algemeen Dagblad, Eindhovens Dagblad, De Gelderlander en waarschijnlijk enkele ander kranten de publicatie met als titel:
'Linke straling teistert bewoners Binnenhof':
pdf/Tweede%20Kamer%20april%202016%20Skepsis.pdf
met daarin ongenuanceerd en onkundig commentaar van Skepsis.


Mede naar aanleiding van het commentaar van Skepsis heeft StopUMTS de volgende ingezonden brief naar bovengenoemde drie kranten gestuurd:

Linke straling

Natuurlijk is er geen overschrijding van de normen voor de stralingsintensiteit van wifi of zendvermogen (ED 29 april) in het Tweede Kamergebouw geconstateerd en voldoet alle apparatuur aan de veiligheidseisen. Die normen zijn in Nederland namelijk de hoogste in de wereld. Maar toch zijn er mensen die ziek worden door de straling van zendmasten, wifi, smartphones enz., ook onder de door de overheid ingestelde normen.

De Stichting Skepsis, kritisch over o.a. pseudowetenschappelijke theorieën, gelooft niet dat deze straling, behalve opwarming, lichamelijke klachten kan geven. Kennelijk wil Skepsis zich niet verdiepen in de vele peer-reviewed onderzoeken die wel schade aantonen. Ook de ervaringsverhalen van mensen die ziek zijn door deze straling moeten serieus genomen worden. Het zit niet ‘tussen de oren’ zoals nogal eens beweerd wordt.

In een overzichtsrapport van de Amerikaanse overheid uit 1994 is al te lezen dat volgens de toen toonaangevende Russische wetenschappers de (volgens Skepsis onmogelijke) biologische effecten van deze straling een groter gevaar voor de gezondheid zijn dan de thermische effecten. De eerste publicatie over dergelijke schadelijke biologische effecten dateert al uit 1932.

Vooral kwetsbare kinderen die de hele dag op school en thuis in de weer zijn met iPads en smartphones zullen op de duur de dupe zijn van het overheidsbeleid. Dat deze straling schadelijk voor de gezondheid is wordt echter niet erkend door de Nederlandse overheid, daarom worden er geen voorzorgsmaatregelen genomen om de burgers te beschermen. In veel andere landen is dat wel het geval. Deze maatregelen zijn te vinden op de site van StopUMTS.

In Nederland hebben een miljoen mensen lichamelijk onverklaarde klachten, die veelal overeen komen met die van elektrogevoeligen. Het is ongelofelijk dat er niet meer aandacht is voor dit onderwerp terwijl al zo lang bekend is dat deze straling schadelijk is.

Door onze site kennen wij veel mensen die doodziek zijn en niet weten hoe ze in deze dit door straling geteisterd land moeten overleven. Maar ze worden door geen enkele instantie geholpen, want dan zou de overheid moeten erkennen dat er iets aan de hand is en er wordt nu zo lekker aan verdiend.

Eke Vriens
Knegsel www.stopumts.nl .


Wat Skepsis betreft, de vertegenwoordiger (spreekbuis) daarvan heeft inmiddels contact opgenomen met de auteur van het bovenstaand persbericht. Die vertegenwoordiger blijkt dezelfde te zijn die eerder commentaar had op een vorig persbericht, zie:

Berichten%20Nederland/9771/redir .

Toentertijd, in februari jl.., was hij niet op de hoogte van het feit dat de processen in ons lichaam elektrisch bestuurd worden. We schreven toen, zie bovenstaande link:

''Het bestuurslid van Skepsis weet kennelijk niet dat wij elektromagnetische wezens zijn die door elektromagnetische signalen bestuurd worden. Ons hart wordt bestuurd door elektrische signalen (te meten met een ECG) en als onze eigen signalen niet krachtig genoeg zijn, dan is er een pacemaker die de besturing kan overnemen. In onze hersenen is er een constante uitwisseling van elektrische signalen (gedeeltelijk te meten met een EEG) en als die signalen stoppen dan zijn we hersendood. Verder zit ons lichaam vol met zenuwbanen waar constant elektrische stroompjes (signalen) doorlopen. Dit alles lijkt bij Jan Willem Nienhuis onbekend te zijn. Hij zegt dat het onzin is dat communicatie in ons lichaam gebeurt door elektromagnetische signalen. ..............

Ter educatie nog het volgende, op aarde hebben we te maken met vier fundamentele natuurkrachten, de sterke en zwakke kernkracht, die voor de samenhang in atoomkernen en voor radioactiviteit verantwoordelijk zijn, de zwaartekracht en de elektromagnetische kracht. Als wij volgens Skepsis niet door elektromagnetische krachten bestuurd worden, waardoor dan wel? Heeft Skepsis misschien een nieuwe goddelijke kracht ontdekt? ''


Wat de stroompjes door zenuwbanen betreft, dat was niet helemaal correct. Voor de juiste overdracht van informatie langs zenuwbanen, zie:

nl.wikipedia.org/wiki/Zenuwcel

met de volgende uitleg:
''Langs een zenuwvezel worden impulsen doorgegeven door verandering van de elektrische potentiaal over de celmembraan, de zogenoemde actiepotentiaal. Hoewel dit wel een elektrisch fenomeen is, gaat het hier niet om simpele geleiding van elektriciteit: er treedt een verandering op van concentratiegradiënten van ionen over het celmembraan waardoor het potentiaalverschil tussen de binnenkant en de buitenkant van de cel verandert en deze verandering breidt zich langs de uitlopers van een zenuwcel uit,''

Nu (2 mei) schrijft Nienhuys in een mail naar Van der Vleuten (auteur van de persbericht):

''Het lijkt me ook zinloos om te gaan discussiëren met iemand die meent dat ........ en dat communicatie tussen cellen met elektromagnetische signalen plaatsvindt''

Nienhuys (Skepsis) heeft er nog steeds helemaal niets van begrepen, de communicatie gaat met elektrische signalen, die vallen onder de meer algemene klasse van elektromagnetische signalen. Dat er over celmembranen spanningen staan en dat signalen worden doorgegeven met behulp van spanningsvariaties is iets wat bij elke bioloog en medicus bekend is en wat dus op Wikipedia duidelijk wordt uitgelegd. Omdat deze onkunde nu bij herhaling geëtaleerd wordt wordt rijst de vraag of Skepsis uit louter onwetenden bestaat.


Zie ook het latere verhaal:
pdf/Skepsis%20versus%20StopUMTS%20-%20Schadelijke%20effecten%20van%20draadloze%20communicatie.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie