Terughoudendheid bij plaatsing UMTS-zendmasten, Radio Beverwijk

dinsdag, 28 februari 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Radio Beverwijk - 22 feb 2006

Beverwijk - Groen Links wil ook in de gemeente Beverwijk een terughoudende opstelling bij de plaatsing van UMTS-zendmasten. De partij kaartte het onderwerp al eerder aan bij het college, maar kreeg toen nul op het rekest. Omdat in Heemskerk vorige week wel werd besloten plaatsing van dergelijke masten voorlopig niet toe te staan, ziet de Beverwijkse afdeling van Groen Links een nieuwe aanleiding om het voorstel ter sprake te brengen.

Er is steeds meer weerstand tegen de plaatsing van UMTS-zendmasten, bedoeld voor mobiele telefoon- en internetverbindingen. De zendmasten zouden een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Niet alleen in Nederland, maar ook in de ons omringende landen wordt door artsen steeds vaker een verband gelegd tussen de straling die dergelijke zendmasten produceren en bepaalde ziektebeelden. In Heemskerk werd al geruime tijd gestreden tegen de plaatsing van antennes op het flatgebouw aan het Euratomplein. Een groep bewoners stelde dat men ziek werd van de antennes, hoewel de straling ervan onder de wettelijk vastgestelde norm bleef. Woningcorporatie Woon op Maat liet onlangs weten geen plaatsing van nieuwe zendmasten op haar gebouwen toe te staan, om de onrust onder de bewoners weg te nemen.

De Beverwijkse afdeling van Groen Links diende deze week opnieuw een verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders, gericht op het weren van UMTS-antennes in de gemeente. ,,Bent u bereid om alsnog, in navolging van (en eventueel in samenwerking met) de gemeente Heemskerk, het afhandelen van aanvragen voor vergunningsplichtige UMTS-masten voorlopig aan te houden?'', is de vraag die M. Hopmans namens haar fractie stelt. Verder verzoekt de partij het college om snel te zoeken naar mogelijkheden die leiden tot een verantwoord beleid met betrekking tot de plaatsing van dergelijke zendmasten. Tot nu toe kon de gemeente geen stappen ondernemen tegen de plaatsing, omdat de straling die vrijkomt onder de wettelijk vastgestelde maximumwaarden blijft.

Veel mensen zijn het er echter inmiddels over eens dat de wettelijke waarden veel te soepel zijn vastgesteld. De materie is voor een groot deel onbekend terrein, omdat de mens niet eerder aan een soortgelijke straling werd blootgesteld. Het is dus moeilijk in te schatten wat de gevolgen zijn van langdurige blootstelling. De mensen die inmiddels klachten hebben ingediend over de vermeende gevolgen van de straling klagen voornamelijk over hoofdpijn, duizeligheid en chronische vermoeidheid die ze uitsluitend zouden ervaren wanneer ze frequent leven binnen het stralingsbereik van de zendmasten. In Heemskerk wordt vanavond een informatiebijeenkomst gehouden over de stralingsrisico's. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Spectrum aan het Lauraplein 1 en begint om 20:00 uur.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie