Loket dat de burger antwoord geeft op vragen over straling van mobieltjes en wifi-apparaten

woensdag, 23 maart 2016 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 2: www.ninefornews.nl/loket-dat-de-burger-antwoord-geeft-op-vragen-over-straling-van-mobieltjes-en-wifi-apparaten-is-criminele-organisatie/
22 maart 2016

“Loket dat de burger antwoord geeft op vragen over straling van mobieltjes en wifi-apparaten is criminele organisatie”


Al tientallen jaren is bekend dat elektromagnetische velden door bijvoorbeeld draadloze communicatie gezondheidsschade aanrichten bij mensen, dieren en planten.

Talloze mensen, naar schatting zo’n vijf procent van de bevolking, worden mede hierdoor chronisch ziek en krijgen vervroegd neurodegeneratieve aandoeningen zoals Alzheimer, Parkinson en ALS.

Daarnaast is een relatie aangetoond tussen het mobielgebruik en hersentumoren aan de kant waar de mobiele telefoon wordt gehouden tijdens het bellen.

Onder de pet

Onze overheid is er, via door haar gefinancierde constructen zoals het Kennisplatform EMV, jarenlang in geslaagd de verontrustende berichten over gezondheidsschade door elektromagnetische velden onder de pet te houden of tegen te spreken.

Het belang voor de overheid om zo’n standpunt in te nemen is evident: een aantal jaren geleden werden de UMTS-frequenties verkocht aan de telecombedrijven voor zes miljard euro. De telecombedrijven eisten daarbij dat er geen gedoe zou komen over de toen reeds bekende gezondheidseffecten en gaven aan in geval van gedoe over die effecten de betaalde zes miljard terug te vorderen en daar bovenop nog eens een schadevergoeding van zes miljard euro te eisen.

Deze maand is de derde fase van het betreffende Kennisplatform ingegaan. Dit ondanks het feit dat de staatssecretaris die de vorige fase financierde nadrukkelijk beloofde dat het Kennisplatform EMV na 31 december 2014 niet verder zou worden verlengd.

Negeren, ontkennen en tegenspreken

Er is nu zo’n één miljoen euro aan financiering toegezegd door de overheid, telecombedrijven en elektriciteitsbedrijven om het succesvolle werk van het kennisplatform voort te zetten.

Tot op heden hield dit vooral in het negeren, ontkennen en tegenspreken van de verontrustende berichten over de gezondheidseffecten door elektromagnetische velden en er is geen reden om aan te nemen dat dit in de toekomst anders zal zijn.

Saillant detail is nog dat de financiering van het kennisplatform vanaf nu gaat lopen via een recent in het leven geroepen Stichting Onafhankelijk Fonds Kennisplatform. Dit moet de suggestie wekken dat de financiers geen invloed hebben op het werk van het Kennisplatform EMV en dat hier geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Criminele organisatie

Volgens de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling is hier sprake van een criminele organisatie, die als doel heeft ten koste van vele slachtoffers, ten behoeve van geldelijk gewin en tegen beter weten in de schadelijke effecten van elektromagnetische velden te ontkennen en te verzwijgen.

Deze criminele organisatie wordt overigens geleid door de burgemeester van Den Bosch, mr. dr. Rombouts, aldus de stichting.

Spreekbuis van de industrie

Het Kennisplatform EMV werd in 2012 tijdens een uitzending van Zembla een spreekbuis van de telecomindustrie genoemd. “Het kennisplatform heeft een enorme kans laten liggen om serieus mee te praten over hoe om te gaan met de risico’s. Met dit soort conditionering als het steeds uitgeven van geruststellende reacties, gedraagt het kennisplatform zich als een spreekbuis van de industrie,” klonk het.

Bovenstaande tekst is oorspronkelijk op 4 maart als persbericht gepubliceerd door het Kennisplatform Elektromagnetische Straling:
Bron 1: www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org/nieuws/92-persbericht-4-maart-kennisplatform-emv-criminele-organisatie


De kwalificatie 'criminele organisatie' gaat StopUMTS te ver, maar verder zijn we het met de feitelijke inhoud van bovenstaand verhaal vrijwel volledig eens.
Tot eind 2014 waren StopUMTS, het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS) en het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) lid van de Klankbordgroep EMV, onderdeel van het Kennisplatform EMV, maar we zijn er toen tegelijk uitgestapt vanwege het totaal gebrek aan voortgang en vanwege het weinige goede wat eruit kwam, zoals het Kennisbericht Elektrogevoeligheid uit 2012:

www.kennisplatform.nl/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf en
pdf/Kennisbericht-EM%20Velden-Samenvatting.pdf ,

waarvan de conclusies door geen enkele andere overheidsorganisatie zijn overgenomen.

Het Kennisplatform fungeert daarmee in feite als bliksemafleider voor de overheid, waardoor de Commissie EMV van de Gezondheidsraad voor een belangrijk deel buiten schot blijft. Die commissie kan echter gezien worden als een veel kwalijker organisatie, die in haar eenzijdige en soms feitelijk onjuiste voorlichting en adviezen alleen rekening houdt met economische belangen, van de telecom industrie i.h.b.
Of burgers daar de dupe van zijn, soms zodanig dat dat leidt tot zelfdoding, vinden zij kennelijk niet van belang.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie